Bài 9. Trình bày bảng tính

Giải bài tập bài 9 trình bày bảng tính trang 45 sách giáo khoa Tin học lớp 7, NXB Kết nối tri thức với cuộc sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 9. Trình bày bảng tính.

1. ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU SỐ

Hình 9.1. Một bảng dữ liệu của dự án Trường học xanh

Hoạt động 1: Làm quen với lệnh định dạng dữ liệu (Format Cells)

1. Cột dữ liệu Trung bình cần điều chỉnh gì để hiển thị dễ đọc, dễ so sánh hơn?

Trả lời: Dữ liệu ở cột Trung bình là số thập phân, nhưng số các chữ số phần thập phân khác nhau nên tạo hình ảnh không đẹp. Cần điều chỉnh: cố định số chữ số phần thập phân bằng nhau trên cột.

2. Dữ liệu tại cột Chi phí nên trình bày lại như thế nào để phù hợp với dữ liệu là số tiền?

Trả lời: Số liệu tại cột Chi phí là tiền nên ít khi thể hiện dưới dạng như trong hình. Cần điều chỉnh: cần nhóm các chữ số hàng nghìn, triệu, tỉ vào nhóm để dễ nhận biết số tiền.

2. TRÌNH BẢY BẢNG TÍNH

Hoạt động 2: Tìm hiểu một số lệnh trình bày bảng tính

1. Theo em việc định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính có khác nhau không?

Trả lời: Có thể so sánh sự khác nhau giữa định dạng dữ liệu và trình bày bảng tính như trong bảng dưới đây.

Giống nhauKhác nhau
– Cùng tác động lên cách thể hiện của dữ liệu.
– Mục đích chung là làm cho bảng dữ liệu trông đẹp hơn.
– Định dạng dữ liệu là đưa dữ liệu vào một khuôn định dạng cứng để thể hiện.
– Trình bày dữ liệu hay trang tính là thay đổi cách thể hiện dữ liệu bên ngoài qua các thuộc tính ngoài không phụ thuộc vào dữ liệu, ví dụ như màu sắc, phông, kiểu chữ, căn chỉnh, ghép, tách ô dữ liệu.

2. Các lệnh trình bày bảng tính hay định dạng dữ liệu có làm thay đổi dữ liệu trên bảng tính không?

Trả lời: Không.

3. TÍNH CHẤT CỦA CÁC HÀM TRÊN BẢNG TÍNH

Hoạt động 3: Tìm hiểu thêm tính chất một số hàm tính toán cơ bản

Giả sử nhóm em lập bảng dữ liệu như Hình 9.12 để theo dõi tiến độ thực hiện dự án Trường học xanh. Dữ liệu được nhập vào bảng có thể là số liệu cụ thể hoặc có thể ghi “Không” nếu lớp không có cây này, hoặc ghi “Đang làm” nếu lớp đã thực hiện nhưng chưa có số liệu, ghi “???” nếu chưa biết thông tin gì. Cột cuối cùng luôn tính Tổng số cây theo từng loại, hàng cuối sẽ đếm số loại cây đã trồng của mỗi lớp.

Các kết quả của bảng dữ liệu này có luôn đúng hay không? Vì sao?

Hình 9.12. Dữ liệu và tiến độ thực tế

Trả lời:

1. Kết quả tính toán của bảng luôn đúng.

2. Tất cả các hàm đã học đều tính toán trên những dữ liệu là số và bỏ qua các ô không phải là số, do vậy kết quả tính toán của bảng luôn đúng.

Câu hỏi

Trong bảng dữ liệu của Hình 9.12 các hàm sau sẽ cho kết quả bao nhiêu?

a) = COUNT(C6:I6)

b) = AVERAGE(C7:I7)

c) = MAX(C4:I8)

d) = SUM(C4:I8)

Đáp án:

a) = COUNT(C6:I6) -> 3.

b) = AVERAGE(C7:I7) -> 15.

c) = MAX(C4:I8) -> 13.

d) = SUM(C4:I8) -> 45.

LUYỆN TẬP

1. Có thể sao chép công thức từ trang tính này sang trang tính khác được không?

Trả lời: Có thể.

2. Phần mềm bảng tính điện tử có thể gộp các ô trong một vùng không là hình chữ nhật không?

Trả lời: Không thể.

VẬN DỤNG

1. Em hãy quan sát Bảng 5. Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh ở Hình 9.13 và hãy trả lời các câu hỏi sau:

Hình 9.13. Trang tính 5. Tổng kết

a) Tổng số cây của toàn bộ khối 7 sẽ trồng là bao nhiêu?

Trả lời: 623.

b) Trung bình mỗi lớp sẽ trồng bao nhiêu cây?

Trả lời: 89.

2. Giả sử trước khi thực hiện dự án nhà trường giao chỉ tiêu trồng mỗi loại cây hoa là 50, dựa trên dữ liệu trong Bảng 5. Dự kiến phân bổ cây dự án Trường học xanh, em hãy tính tỉ lệ phần trăm của từng loại cây hoa được phân bổ so với chỉ tiêu đã giao.

Trả lời: Lấy giá trị số cây hoa được phân bổ trồng của mỗi loại chia cho 50, sau đó định dạng cho tỉ số này theo kiểu dữ liệu phần trăm đã học.

__________***__________

Xem các bài giải khác tại https://bumbii.com/giai-bai-tap-sgk-tin-hoc-lop-7-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x