Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

Bài 8 sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức trang 31 sách bài tập tin học lớp 7, NXB Chân trời sáng tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC. BÀI 8. SỬ DỤNG ĐỊA CHỈ Ô TÍNH TRONG CÔNG THỨC

Bài tập

Câu 1

Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Kết quả của công thức sử dụng giá trị cụ thể trong ô tính sẽ không thay đổi khi thay đổi đữ liệu trong ô tính đó.

B. Khi thay đổi dữ liệu trong ô tính, phần mềm bảng tính sẽ không tự động tính toán lại những công thức có sử dụng địa chỉ của ô tính đó.

C. Phần mềm bảng tính cho phép sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức để thay thế cho việc sử dụng dữ liệu trong ô tính đó.

D. Có thể nhập công thức trực tiếp vào ô tính hoặc thông qua vùng nhập liệu.

Đáp án: B.

Câu 2

Phát biểu nào sau đây là sai về sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức?

A. Khi địa chỉ của ô tính chứa công thức thay đổi thì địa chỉ của các ô tính trong công thức luôn được giữ nguyên.

B. Khi sao chép công thức thì vị trí tương đối của ô tính chứa công thức và các ô tính trong công thức là không thay đổi.

C. Mỗi khi có sự thay đổi dữ liệu ở các ô tính có trong công thức thì phần mềm bảng tính sẽ tự động tính lại theo dữ liệu mới.

D. Khi địa chỉ của ô tính chứa công thức thay đổi thì địa chỉ của các ô tính trong công thức cũng tự động thay đổi theo.

Đáp án: A.

Câu 3

Phương án nào dưới đây không cho phép thực hiện sao chép công thức?

A. Sử dụng lệnh Cut, Paste trên dải lệnh Home.

B. Sử dụng chức năng tự động điển dữ liệu (Autofill).

C. Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + CCtrl + V.

D. Sử dụng lệnh Copy, Paste trên dải lệnh Home.

Đáp án: A.

Câu 4

Sắp xếp các bước dưới đây theo thứ tự đúng để sao chép công thức bằng lệnh Copy, Paste.

a) Chọn nút lệnh Copy trên dải lệnh Home hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

b) Chọn ô tính chứa công thức cần sao chép.

c) Chọn nút lệnh Paste trên dải lệnh Home hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + V.

d) Chọn ô tính hoặc khối ô tính cần sao chép đến.

Thứ tự đúng: ……………………………………………………………………………………….

Đáp án: b – a – d – c.

Câu 5

Thao tác nào dưới đây không cần thực hiện khi sao chép công thức bằng chức năng tự động điển dữ liệu (Autofill)?

A. Chọn ô tính chứa công thức cần sao chép.

B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + C.

C. Đưa con trỏ chuột đến góc phải dưới ô tính chứa công thức cần sao chép để xuất hiện dấu .

D. Kéo thả nút điền đến ô tính cuối cùng của khối ô tính muốn được sao chép công thức.

Đáp án: B.

Câu 6

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Khi sao chép công thức thì vị trí tương đối giữa địa chỉ của ô tính chứa công thức và các địa chỉ ô tính trong công thức là không thay đổi.

B. Chức năng tự động điền dữ liệu chỉ cho phép thực hiện sao chép công thức dữ liệu đến ô tính (hoặc khối ô tính) liên kể với ô tính chứa công thức cẩn sao chép.

C. Cách tính và xử lí dữ liệu của công thức được bảo toàn khi sao chép.

D. Có thể sao chép công thức sử dụng giá trị cụ thể trong ô tính đến ô tính có cách tính tương tự mà vẫn cho kết quả đúng.

Đáp án: C.

Thực hành

Câu 7

Khởi động MS Excel thực hiện nhập đữ liệu và công thức như Hình 2.

Hình 2. Nhập dữ liệu và công thức
Bảng 1. Kết quả

a) Thay đổi dữ liệu của ô tính A4 theo dữ liệu ở cột bên trái của Bảng 1 và ghi lại kết quả tương ứng trong các ô tính B5, C6, D7, E8 ở trong Bảng 1.

b) Khi thay đổi giá trị ở ô tính A4,

Ô tính có kết quả không thay đổi là:…………………………… bởi vì,………………………

……………………………………………………………………………………….

Những ô có kết quả thay đối là:……………………………. bởi vì,…………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đáp án:

a)

b)

B5, bởi vì công thức ở ô tính B5 có tham số là giá trị cụ thể.

C6, D7, E8 bởi vì công thức ở ô tính C6, D7, E8 có tham số là địa chỉ ô tính.

Câu 8

Khởi động MS Excel thực hiện nhập dữ liệu và công thức như Hình 3a và điền kết quả vào các ô tính tương ứng ở trong Hình 3b.

Đáp án:

Câu 9

Mở tệp Bang_chi_so_BMI_cua_To đã được lưu ở Bài 7, thực hiện xoá dữ liệu trong khối ô tính F5:F11 và D11:E11 để có bảng tính như Hình 4.

Hình 4. Bảng sau khi xoá đữ liệu

Em hãy sử dụng địa chỉ ô tính để lập công thức và thực hiện:

a) Lập công thức tính chỉ số BMI của bạn đầu tiên trong tổ tại ô tính F5, biết rằng, chỉ số BMI được tính như sau:

Thực hiện sao chép công thức để tính chỉ số BMI cho các bạn còn lại.

c) Lập công thức tính trung bình Chiều cao của các bạn trong tổ vào ô tính D11.

d) Thực hiện sao chép công thức tính trung bình Chiều cao của các bạn trong tổ đến khối ô tính E11:F11 để tính trung bình Cân nặng, trung bình Chỉ số BMI của các bạn trong tổ.

e) Nếu chỉnh sửa Chiều cao của bạn Vũ Đình Bình ở ô tính D5 thành 1.6 thì kết quả trong những ô tính nào tự động thay đổi theo? Tại sao?

g) Chỉnh sửa Cân nặng của bạn Nguyễn Ngọc Cảnh ở ô tính E6 thành 57 thì kết quả trong những ô tính nào tự động thay đổi theo? Tại sao?

h) Lưu lại bảng tính.

Đáp án:

a)

  • Cách 1: =E5/(D5*D5).
  • Cách 2: =E5/D5^2.

b) Có thể thực hiện sao chép công thức bằng một trong hai cách:

  • Sử dụng lệnh Copy, Paste.
  • Sử dụng chức năng tự động điền dữ liệu (Autofill).

c) D11=(D5+D6+D7+D8+D9+D10)/6.

d) Có thể thực hiện sao chép công thức bằng một trong hai cách:

  • Sử dụng lệnh Copy, Paste.
  • Sử dụng chức năng tự động điền dữ liệu (Autofill).

e) Ô tính có kết quả thay đổi là: F5, D11, F11.

g) Ô tính có kết quả thay đổi là: F6, E11, F11.

Câu 10

Mở bảng tính mới và lập bảng chấm số ca trực tương tự Hình 5.

a) Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức để tính Tổng số ca của người đầu tiên tại ô tính G4.

b) Sao chép công thức ở ô tính G4 đến khối ô tính G5:G9 để tính Tổng số ca cho những người còn lại.

c) Lưu lại bảng tính với tên tệp Bang_cham_so_ca_truc và thoát khỏi MS Excel.

Đáp án:

a) G4=D4+E4+F4.

b) Có thể thực hiện sao chép công thức bằng một trong hai cách:

Sử dụng lệnh Copy, Paste.

Sử dụng chức năng tự động điền dữ liệu (Autofill).

c) Thực hiện lưu bảng tính với tên tệp là Bang_cham_so_ca_truc.

Chọn lệnh File>Save, chọn ổ đĩa, vị trí cần lưu, đặt tên tệp là Bang_cham_so_ca_truc.xlsx

__________***__________

Xem các bài giải khác tại https://bumbii.com/giai-sach-bai-tap-tin-hoc-lop-7-nxb-chan-troi-sang-tao/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x