giải bài tập tin học 7 CTST

CÂU HỎI ÔN TẬP HỌC KÌ II

Câu hỏi ôn tập kì II trang 67 sách bài tập tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 14. Thuật toán sắp xếp

Bài 14 thuật toán sắp xếp trang 63 sách bài tập tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 13. Thuật toán tìm kiếm

Bài 13 thuật toán tìm kiếm trang 61 sách bài tập tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu

Bài 12 sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu trang 56…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

CÂU HỎI ÔN TẬP GIỮA KÌ II

Câu hỏi ôn tập kì giữa II trang 52 sách bài tập tin học lớp 7,…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Bài 11 tạo bài trình chiếu trang 48 sách bài tập tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán

Bài 10 sử dụng hàm để tính toán trang 43 sách bài tập tin học lớp…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 9. Định dạng trang tính chèn thêm và xóa hàng, cột

Bài 9 định dạng trang tính chèn thêm và xóa hàng, cột trang 39 sách bài…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Câu hỏi ôn tập học kì I

Câu hỏi ôn tập kì I trang 35 sách bài tập tin học lớp 7, NXB…

Continue Reading
giải bài tập tin học 7 CTST

Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

Bài 8 sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức trang 31 sách bài tập…

Continue Reading