Bài 9. Định dạng trang tính chèn thêm và xóa hàng, cột

Bài 9 định dạng trang tính chèn thêm và xóa hàng, cột trang 39 sách bài tập tin học lớp 7, NXB Chân trời sáng tạo, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng Tin học. Bài 9. Định dạng trang tính chèn thêm và xóa hàng, cột.

Bài tập

Câu 1

Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Định đạng trang tính giúp trang tính đẹp hơn, dễ đọc hơn.

B. Để định dạng ô tính ta sử dụng nhóm lệnh Home>Cells.

C. Để định dạng ô tính trước tiên cần chọn ô tính cần định dạng.

D. Để định dạng ô tính ta sử dụng nhóm lệnh Home>FontHome>Alignment.

Đáp án: B.

Câu 2

Phát biểu nào đưới đây là sai về định đạng trang tính?

A. Việc định dạng dữ liệu nên được thực hiện trước khi nhập dữ liệu vào trang tính.

B. Khi trình bày bảng tính, ta có thể thay đổi, điều chỉnh định dạng để trình bày dữ liệu hợp lí, dễ đọc.

C. Phải thực hiện định dạng dữ liệu sau khi nhập xong dữ liệu vào trang tính.

D. Khi định dạng ô tính, ta có thể căn lề dữ liệu theo cả chiều ngang và chiều dọc.

Đáp án: C.

Câu 3

Trong khi nhập dữ liệu nếu dữ liệu dài, để dữ liệu không bị che khuất hay tràn sang ô bên phải, em sẽ không dùng cách nào trong các cách dưới đây?

A. Thay đổi độ rộng cột của ô tính đó.

B. Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter.

C. Sử dụng nút lệnh thiết lập xuống dòng .

D. Thay đổi chiều cao hàng của ô tính đó.

Đáp án: C.

Câu 4

Nút lệnh  dùng để?

A. Căn lề giữa dữ liệu trong ô tính.

B. Gộp khối ô tính và căn lề giữa.

C. Gộp khối ô tính, căn lề giữa và định dạng kí tự.

D. Thiết lập xuống dòng cho dữ liệu trong ô tính.

Đáp án: B.

Câu 5

Khi thực hiện gộp khối ô nếu trong khối ô tính có nhiều ô tính chứa dữ liệu thì ô tính kết quả sẽ lưu giữ:

A. Dữ liệu của ô tính có dữ liệu đầu tiên tính từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.

B. Dữ liệu của ô tính có dữ liệu đầu tiên tính từ dưới lên trên và từ trái sang phải.

C. Dữ liệu của ô tính có dữ liệu đầu tiên tính từ trên xuống dưới và từ phải sang trái.

D. Dữ liệu của tất cả các ô tính của khối ô tính.

Đáp án: A.

Câu 6

Thao tác nào dưới đây để chèn thêm cột (hoặc chèn thêm hàng)?

A. Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) tại vị trí muốn chèn rồi chọn Home>Cells>Insert.

B. Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) tại vị trí muốn chèn rồi chọn Home>Cells>Delete.

C. Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) tại vị trí muốn chèn rồi chọn Home>Cells>Format.

D. Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) tại vị trí muốn chèn rồi chọn Home>Insert.

Đáp án: A.

Câu 7

Phát biểu nào dưới đây sai?

A. Có thể chọn nhiều hàng để chèn thêm (hoặc xoá) nhiều hàng đồng thời.

B. Có thể chọn nhiều cột để chèn thêm (hoặc xoá) nhiều cột đồng thời.

C. Có thể chọn nhiều hàng hoặc nhiều cột để chèn hoặc xoá đồng thời.

D. Mỗi lần chỉ có thể thực hiện chèn thêm (hoặc xoá) được một cột hoặc một hàng.

Đáp án: C.

Câu 8

Thực hiện thao tác nào dưới đây sẽ xoá cột (hoặc hàng)?

a) Nháy chọn một ô tính của cột (hoặc hàng) cần xoá rồi chọn Home>Cells>Delete.

b) Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) cần xoá rồi nhấn phím Delete.

c) Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) cần xoá rồi chọn Home>Cells>Delete.

d) Nháy chuột vào tên cột (hoặc tên hàng) để chọn cột (hoặc chọn hàng) cần xoá rồi nháy nút lệnh  Cut trên dải lệnh Home.

Đáp án: C.

Câu 9

Phát biểu nào sau đây sai?

A. Khi chèn thêm một hàng, hàng mới sẽ được chèn vào đúng vị trí hàng được chọn.

B. Khi chèn thêm cột (hoặc hàng), dữ liệu của cột (hoặc hàng) được chọn sẽ bị xoá đi.

C. Khi chèn thêm một cột, cột mới được chèn vào đúng vị trí cột được chọn.

D. Có thể chèn đồng thời nhiều hàng hay nhiều cột.

Đáp án: B.

Câu 10

Nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ cho phép mở bảng chọn thông số in?

A. Ctrl + A.

B.Ctrl + B.

C. Ctrl + P.

D. Ctrl + C.

Đáp án: C.

Thực hành

Câu 11

Mở tệp Bang_cham_so_ca_truc.xlsx được lưu trong Bài 8, thực hiện các yêu cầu sau:

Hình 5a. Bảng tính ban đầu
Bảng 5b. Bảng tính sau khi chỉnh sửa

a) Thực hiện xoá cột Ngày sinh khỏi bảng tính.

b) Chèn thêm hàng trống phía trên hàng 9, nhập thông tin cho nhân viên mới:

Họ tên: Nguyễn Gia Khánh, Ca sáng: 7, Ca chiều: 9, Ca đêm: 9.

c) Thực hiện xoá hàng 5 chứa thông tin của nhân viên Trần Văn Ba khỏi bảng tính.

d) Thực hiện chèn thêm cột Phụ cấp vào bên trái cột Tổng số ca.

e) Chèn thêm hàng trống phía dưới hàng 3.

f) Thực hiện chỉnh sửa tiêu đề bảng tính và nhập dữ liệu cho cột Phụ cấp, đánh lại số thứ tự để có bảng tính tương tự Hình 5b.

g) Lập công thức tính Tổng số ca của người đầu tiên tại ô tính G5, sao chép công thức tính Tổng số ca của người đầu tiên để tính Tổng số ca của những người còn lại.

h) Lập công thức tính Thực lĩnh của người đầu tiên tại ô tính H5, sao chép công thức tính Thực lĩnh của người đầu tiên để tính Thực lĩnh của những người còn lại.

Biết rằng, Thực lĩnh = Tổng số ca x 350 000 + Phụ cấp.

i) Thực hiện định dạng để có trang tính tương tự như Hình 6.

Hình 6. Trang tính đã được định dạng

Đáp án:

  • Thực hiện được các yêu cầu chèn, xóa hàng, cột.

a) Chọn cột Ngày sinh, nháy phải chuột, chọn lệnh Delete để xóa cột.

Xóa cột ngày sinh

b) Chèn thêm hàng phía trước hàng số 9:

Chọn hàng số 9, nháy chuột phải, chọn lệnh Insert.

Chèn thêm hàng

c) Thực hiện xóa thông tin hàng 5:

  • Chọn hàng 5, nháy phải chuột, chọn lệnh Delete
Xóa thông tin hàng số 5

d) Chèn thêm cột Phụ cấp vào bên trái cột Tổng số ca.

  • Chọn cột Tổng số ca, nháy chuột phải chọn lệnh Insert.

e) Chèn thêm hàng trống phía dưới hàng 3.

  • Lập công thức để tính đúng Tổng số ca, Tổng số công, Thực lĩnh và thực hiện được việc sao chép công thức cho các ô tính có cách tính tương tự.
  • Công thức Tổng số ca tại ô tính G5.
  • Sao chép công thức
  • Công thức tính Thực lĩnh tại ô tính H5.
  • Sao chép công thức
  • Thực hiện định dạng trang tính để có kết quả như Hình 6.

Câu 12

Khởi động MS Excel và thực hiện các yêu cầu sau:

a) Nhập dữ liệu và định dạng để có trang tính tương tự như Hình 7.

b) Lưu lại bảng tính với tên Du_an_trong_hoa.xlsx và thoát khỏi MS Excel.

Hình 7. Trang tính dự án trồng hoa

Đáp án: Nhập dữ liệu, thực hiện định dạng để có trang tính như Hình 7. Lưu trang tính để sử dụng cho các bài sau.

__________***__________

Xem các bài giải khác tại https://bumbii.com/giai-sach-bai-tap-tin-hoc-lop-7-nxb-chan-troi-sang-tao/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x