Bài 6. Thực hành tổng hợp SBT

Bài 6 Thực hành tổng hợp SBT 8 trang 25 Tin Học lớp 8 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề E. Ứng dụng tin học. E1. Xử lí và trực quan hoá dữ liệu bằng bảng tính điện tử. Bài 6.Thực hành tổng hợp.

Câu E28

Em được giao nhiệm vụ làm dự trù kinh phí cho buổi dã ngoại cuối năm học của lớp em. Em hãy lập một bảng tính điện tử để lên dự trù các khoản chi và khoản thu để báo cáo với giáo viên chủ nhiệm và lớp. Một số yêu cầu cụ thể về thiết kế các bảng dữ liệu và tạo biểu đồ như sau:

1) Bảng dự trù các khoản chi gồm có các nội dung chi là: thuê phòng ở, ăn uống, di chuyển, tổ chức giao lưu.

2) Bảng dự trù khoản thu gồm có: còn tồn từ quỹ lớp, phụ huynh ủng hộ, thu thêm của học sinh, thu từ dự án nhỏ.

3) Bảng tổng hợp chi cho biết tổng hợp số tiền chi theo từng nội dung chi.

4) Bảng cân đối cho biết tổng chi, tổng thu và số còn lại.

5) Biểu đồ so sánh và thể hiện tỉ lệ tổng hợp số tiền theo từng nội dung.

6) Biểu đồ so sánh các khoản thu khác nhau.

Đáp án:

Tham khảo:

Câu E29

Em hãy lập một bảng theo dõi chỉ số BMI của lớp em để ghi số liệu ở đầu năm học và cuối năm học. Một số yêu cầu cu thể như sau:

1) Bảng dữ liệu gồm thông tin của học sinh (họ và tên, ngày sinh) và chỉ số cân nặng, chiều cao ở đầu năm học và cuối năm học.

2) Tính chỉ số BMI ở đầu năm học và cuối năm học cho tất cả các học sinh.

3) Lọc danh sách các học sinh có chỉ số BMI trên ngưỡng trung bình ở đầu năm học lưu vào trang tính thứ hai. Sắp xếp danh sách này theo chỉ số BMI giảm dần.

4) Lọc danh sách các học sinh có chỉ số BMI trên ngưỡng trung bình ở cuối năm học và lưu vào trang tính thứ hai sau danh sách của đầu năm học. Sắp xếp danh sách này theo chỉ số BMI giảm dần.

5) Tính chỉ số BMI trung bình của lớp vào đầu năm học và cuối năm học. Tạo biểu đồ so sánh hai chỉ số trung bình này tại trang tính thứ nhất.

Đáp án:

Tham khảo:

Câu E30

Lớp em tham gia một gian hàng tại hội chợ xuân do trường tổ chức. Em hãy sử dụng bảng tính để giúp lớp theo dõi hoạt động thu chi khi tham gia hội chợ. Một số yêu cầu tạo bảng tính như sau:

1) Bảng thống kê các khoản chi phí bao gốm: mua các mặt hàng bán tại hội chợ, trang trí gian hàng và các chi phí khác.

2) Bảng thống kê các khoản thu khi bán hàng: có thể ghi theo từng lượt bán hàng cho mỗi khách hàng hoặc có thể ghi theo từng mặt hàng và số lượng.

3) Bảng thống kê các mặt hàng còn lại sau khi kết thúc hội chợ. Nếu các ản phẩm này được thanh lí thì ghi thêm số tiền thu được.

4) Bảng tổng hợp ghi tổng các khoản chi theo các nội dung khác nhau, tổng số thu được tại hội chợ, tổng số tiền thanh lí các mặt hàng còn lại. Từ đó tính toán được lãi suất khi tham gia hội chợ.

5) Tạo biểu đồ thể hiện tỉ lệ các khoản chi theo các nội dung khác nhau.

6) Tạo danh sách 5 lượt bán hàng hoặc 5 mặt hàng bán với số tiền thu được lớn nhất.

Đáp án: Hs tự thực hành.

Câu E31

Lập bảng theo dõi điểm thi đua của tổ em trong tuần và trong tháng.

Em được giao nhiệm vụ ghi điểm thi đua của các thành viên trong tổ theo từng tuần và tổng hợp để báo cáo theo từng tháng.

– Bắt đầu mỗi tuần, mỗi thành viên trong tổ có 100 điểm. Tuỳ theo một số tiêu chí đánh giá thi đua, mỗi thành viên có thể được cộng hoặc trừ điểm. Sau một tuần, điểm thi đua của các thành viên được tổng hợp bằng 100 điểm cộng thêm các điểm cộng và trừ đi các điểm trừ. Ví dụ: đi học muộn trừ 2 điểm, thiếu bài tập trừ 5 điểm, phát biểu xây dựng bài cộng 2 điểm, được 9 điểm kiểm tra miệng cộng 2 điểm, được 10 điểm kiểm tra miệng cộng 4 điểm,…

– Bảng tổng hợp theo tháng của tổ có lưu điểm theo từng tuần và điểm tổng của tháng bằng tổng cộng điểm của các tuần.

– Tạo biểu đồ so sánh điểm tổng hợp một tháng của các thành viên trong tổ.

– Lọc danh sách 3 bạn có điểm tổng hợp cao nhất trong tháng.

Đáp án: Hs tự thực hành.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 8 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x