Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính – trang 5 vở bài tập Tin học Lớp 4 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 1. Máy tính và em – Bài 1: Phần cứng máy tính

Câu 1

Trên màn hình đang hiển thị hình ảnh của một bộ phim hoạt hình. Em hãy chọn câu đúng trong những câu sau.

ô vuông Màn hình là phần cứng, hình ảnh đang hiển thị là phần mềm.

ô vuông Cả màn hình và hình ảnh đang hiển thị trên đó đều là phần cứng.

ô vuông Phần mềm trong máy tính điều khiển màn hình hiển thị hình ảnh.

ô vuông Màn hình điều khiến hình ảnh hiển thị, nên là phần mềm.

Trả lời:

ô vuông Màn hình là phần cứng, hình ảnh đang hiển thị là phần mềm.

ô vuông Cả màn hình và hình ảnh đang hiển thị trên đó đều là phần cứng.

ô vuông Phần mềm trong máy tính điều khiển màn hình hiển thị hình ảnh.

ô vuông Màn hình điều khiến hình ảnh hiển thị, nên là phần mềm.

Vì màn hình là một phần cứng của máy tính, trong khi hình ảnh hiển thị trên màn hình được điều khiển bởi phần mềm. Phần mềm, như hệ điều hành và các ứng dụng, tạo ra và quản lý hình ảnh trên màn hình bằng cách gửi tín hiệu và dữ liệu đến màn hình để hiển thị nội dung mong muốn.

Câu 2

Từ nào dưới đây có thể được dùng để nói về “phần cứng“?

ô vuông Ứng dụng

ô vuông Chương trình

ô vuông Bàn phím

ô vuông Thiết bị

Trả lời:

ô vuông Ứng dụng

ô vuông Chương trình

ô vuông Bàn phím

ô vuông Thiết bị

Phần cứng của một máy tính hoặc thiết bị điện tử bao gồm các thành phần vật lý cần thiết để thực hiện các chức năng và hoạt động của nó như loa, chuột, bàn phím, màn hình,…

Câu 3

Cụm từ nào sau đây mô tả một loại phần mềm?

ô vuông Các linh kiện, thiết bị của máy tính.

ô vuông Trò chơi điện tử trên máy tính.

ô vuông