Bài 15: Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 16: Chương trình của em

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 14: Khám phá môi trường lập trình trực quan

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 13: Chơi với máy tính

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn phím

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn…

Continue Reading

Bài 12A: Thực hành sử dụng công cụ đa phương tiện

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12A: Thực hành sử dụng công cụ…

Continue Reading

Bài 11: Chỉnh sửa văn bản

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 11: Chỉnh sửa văn bản – trang…

Continue Reading

Bài 10: Phần mềm soạn thảo văn bản

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 10: Phần mềm soạn thảo văn bản…

Continue Reading

Bài 9: Hiệu ứng chuyển trang

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 9: Hiệu ứng chuyển trang – trang…

Continue Reading

Bài 8: Định dạng văn bản trên trang chiếu

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 8: Định dạng văn bản trên trang…

Continue Reading