Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn phím

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn phím – trang 50 vở bài tập Tin học Lớp 4 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học – Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn phím

Câu 1

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Để gõ được kí tự trên của phím có hai kí tự, em nhấn và giữ phím nào sau đây trong khi gõ?

A. Phím Ctrl.    

B. Phím Shift.

C. Phím Caps Lock.    

D. Phím Tab.

Trả lời:

Đáp án đúng là B. Để gõ được kí tự trên của phím có hai kí tự, em nhấn và giữ phím Shift sau đây trong khi gõ.

Câu 2

Nối tên phím với cách sử dụng để gõ được chữ hoa khi soạn thảo văn bản.

Trả lời:

Câu 3

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ chấm để hoàn thành phát biểu quy tắc sử dụng phím Shift khi gõ phím có hai kí tự.

Khi gõ kí tự…………….của phím có hai kí tự, do tay ……………. phụ trách thì nhấn và giữ phím Shift…….. và ngược lại khi gõ kí tự ………………. của phím có hai kí tự, do tay …………… phụ trách thì nhấn và giữ phím Shift ………………..

Trả lời:

Khi gõ kí tự trên của phím có hai kí tự, do tay trái phụ trách thì nhấn và giữ phím Shift trái và ngược lại khi gõ kí tự trên của phím có hai kí tự, do tay phải phụ trách thì nhấn và giữ phím Shift phải.

Câu 4

Các phím có hai kí tự được chia thành hai khu vực như hình dưới đây. Nối phím Shift cần sử dụng với khu vực có phím cần gõ kí tự trên tương ứng.

Vở bài tập Tin học lớp 4 Kết nối tri thức Bài 12B: Phần mềm luyện gõ bàn phím

Trả lời:

1 – Trái.

2 – Phải.

Câu 5

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Cách nào sau đây khởi động được phần mềm luyện gõ bàn phím Kiran’s Typing Tutor?

A. Nháy chuột vào biểu tượng .

B. Nháy chuột vào biểu tượng .

C. Nháy đúp chuột vào biểu tượng .

D. Nháy đúp chuột vào biểu tượng .

Trả lời:

Đáp án đúng là đáp án B.

Câu 6

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Trên màn hình khởi động của Kiran’s Typing Tutor, ô dùng để thực hiện công việc gì sau đây?

A. Để trống, không dùng để làm gì.

B. Nhập tên người luyện tập.

Trả lời:

Đáp án đúng là B. Nhập tên người luyện tập vào ô User Name.

Câu 7

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Tại màn hình khởi động Kiran’s Typing Tutor em chọn nút lệnh nào để chọn được bài luyện tập gõ chữ hoa (Capitals), gõ từ (Words)?

A.    

B.    

C.    

D. 

Trả lời:

Đáp án đúng là D. Tại màn hình khởi động Kiran’s Typing Tutor em chọn nút lệnh Typing Practice để chọn được bài luyện tập gõ chữ hoa (Capitals), gõ từ (Words).

Câu 8

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Tại màn hình khởi động Kiran’s Typing Tutor em chọn nút lệnh nào để chọn được bài luyện tập gõ hàng phím số (NumericKey-Qwery)?

A.    

B.    

C.    

D. 

Trả lời:

Đáp án đúng là B. Tại màn hình khởi động Kiran’s Typing Tutor em chọn nút lệnh Kids Typing, sau đó chọn Number để chọn được bài luyện tập.

Câu 9

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Từ màn hình luyện tập một bài nào đó, để trở về màn hình khởi động Kiran’s Typing Tutor. Em chọn nút lệnh nào sau đây?

A.    

B.    

C.    

D. 

Trả lời:

Đáp án đúng là B. Từ màn hình luyện tập một bài nào đó, để trở về màn hình khởi động Kiran’s Typing Tutor. Em chọn nút lệnh Close.

Câu 10

Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Để thoát khỏi phần mềm Kiran’s Typing Tutor, em chọn nút lệnh nào sau đây?

A.     

B.    

C.    

D. 

Trả lời:

Đáp án đúng là D. Để thoát khỏi phần mềm Kiran’s Typing Tutor, em chọn nút lệnh Exit.

Xem bài giải trước: Bài 12A: Thực hành sử dụng công cụ đa phương tiện

Xem các bài giải khác: Giải bài tập Vở Bài Tập Tin học Lớp 4 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x