Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5

Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

a)

Thừa số2222222222
Thừa số13579246810
Tích

b) 

Số bị chia2018161412108642
Số chia2222222222
Thương

Lời giải:

Em dựa vào bảng nhân 2, bảng chia 2 để điền số thích hợp vào ô trống như sau:

a) 

Thừa số2222222222
Thừa số13579246810
Tích2610141848121620

b)

Số bị chia2018161412108642
Số chia2222222222
Thương10987654321

2: Số?

a) 

2610121820

b)

201814642

Lời giải:

a) Em quan sát thấy các số tăng dần và cách đều 2 đơn vị, tức là số tự nhiên chẵn tăng dần, vậy em điền số thích hợp vào ô trống như sau.

2468101214161820

b) Em quan sát thấy các số giảm dần và cách đều 2 đơn vị, tức là số tự nhiên chẵn giảm dần, vậy em điền số thích hợp vào ô trống như sau.

2018161412108642

3: Số?

Bumbii Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H1

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên, em điền vào chỗ trống như sau:

Bumbii Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H2

4: Mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa cúc. Hỏi 6 lọ như vậy có bao nhiêu bông hoa cúc?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em phân tích đề bài: mỗi lọ hoa cắm 2 bông hoa, 6 lọ hoa tức là 2 bông hoa được lấy lại 6 lần. Em có phép nhân: 2 x 6 = 12. Em trình bày như sau:

Bài giải

6 lọ như vậy có số bông hoa cúc là:

2 × 6 = 12 (bông)

Đáp số: 12 bông hoa cúc

Tiết 2

1: Số?

Bumbii Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H3

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 5, bảng chia 5 để điền số thích hợp vào ô trống.

Bumbii Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H4

2: Nối (theo mẫu).

Bumbii Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H5

Lời giải:

Thực hiện phép tính và nối với kết quả tương ứng như sau:

Bumbii Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5 trang 11 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H6

3: >, <, =

a) 5 × 3 ….. 40 : 5

b) 45 : 5 ….. 2 × 6

c) 50 : 5 …. 5 × 2 

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính phụ rồi và so sánh:

a) Ta có: 5 × 3 = 15; 40 : 5 = 8.

Do 15 > 8 nên 5 × 3 > 40 : 5.

b) Ta có: 45 : 5 = 9; 2 × 6 = 12

Do 9 < 12 nên 45 : 5 < 2 × 6.

c) Ta có: 50 : 5 = 10; 5 × 2 = 10

Do 10 = 10 nên 50 : 5 = 5 × 2

Vậy ta điền như sau:

a) 5 × 3 > 40 : 5

b) 45 : 5 < 2 × 6

c) 50 : 5 = 5 × 2

4: Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông. Hỏi cắm được mấy lọ hoa cúc như vậy?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em phân tích đề bài: Cắm 50 bông hoa cúc vào các lọ, mỗi lọ 5 bông, em có phép chia: 50 : 5 = 10. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cắm được số lọ hoa cúc là:

50 : 5  = 10 (bông)

Đáp số: 10 bông hoa cúc

Bài 4: Ôn tập bảng nhân

Xem bài giải trước: Bài 3: Tìm thành phần trong phép cộng, phép trừ
Xem bài giải tiếp theo: Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x