Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3

Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H1

Lời giải:

Dựa vào bảng nhân 3 em nhân các số theo cột và điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H2

2: Số?

a) 

369182430

b)

3024211263

Lời giải:

a) Quan sát bảng số em thấy, các số cách đều 3 đơn vị, và tăng dần, ta cần đếm thêm 3 (bắt đầu từ số 3) để điền số thích hợp vào ô trống.

Vậy ta điền số như sau:

36912151821242730

b) Quan sát bảng số em thấy, các số cách đều 3 đơn vị, và giảm dần, ta cần trừ đi 3 (bắt đầu từ số 30) để điền số thích hợp vào ô trống.

Vậy ta điền số như sau:

30272421181512963

3: Rô–bốt làm những chiếc khung hình tam giác bằng nan tre, mỗi khung cần 3 nan tre. Hỏi để làm 8 khung như vậy, Rô – bốt cần bao nhiêu nan tre?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Rô–bốt làm 8 khung, mỗi khung cần 3 nan tre tức là 3 nan tre được lấy 8 lần, do đó em có phép nhân: 3 x 8 = 24. Em trình bày như sau:

Bài giải

Để làm 8 khung như vậy, Rô–bốt cần số nan tre là:

3 × 8 = 24 (nan tre)

Đáp số: 24 nan tre

4: Điền dấu >, <, = thích hợp.

a) 3 × 5  5 × 3

b) 3 × 8  3 × 9

c) 3 × 7  3 × 6

Lời giải:

Em thực hiện tính các phép tính phụ ở hai vế rồi so sánh.

a) Ta có: 3 × 5 = 15; 5 × 3 = 15. Do 15 = 15 nên 3 × 5 = 5 × 3 = 15.

b) Ta có: 3 × 8 = 24; 3 × 9 = 27. Do 24 < 27 nên 3 × 8 < 3 × 9.

c) Ta có: 3 × 7 = 21; 3 × 6 = 18. Do 21 > 18 nên 3 × 7 > 3 × 6.

Vậy ta điền số như sau:

a) 3 × 5 = 5 × 3

b) 3 × 8 < 3 × 9

c) 3 × 7 > 3 × 6

Tiết 2

1: Số?

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H3

Lời giải:

Dựa vào bảng chia 3, em thực hiện chia các số theo cột và điền số thích hợp vào ô trống:

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H4

2: Nối (theo mẫu)

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H5

Lời giải:

Em thực hiện phép tính ghi trên con ong và nối với kết quả tương ứng.

Ta có: 21 : 3 = 7. 

Khi đó ta nối phép tính 21 : 3 với số 7.

Tương tự em nối như sau:

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H6

3: Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H7

Lời giải:

Em thực hiện tính các phép tính, có thể ghi kết quả bằng bút chì và tìm hai phép tính có cùng kết quả nối lại với nhau.

Ta có: 27 : 3 = 3 × 3 = 9

           3 × 2 = 18 : 3 = 6

           24 : 3 = 2 × 4 = 8

           30 : 3 = 5 × 2 = 10

           10 : 5 = 6 : 3 = 2

Vậy ta nối như sau:

Bumbii Bài 5: Bảng nhân 3, bảng chia 3 trang 13 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống H8

4: Một lớp học võ dân tộc có 30 bạn chia thành các nhóm, mỗi nhóm có 3 bạn. Hỏi lớp học đó được chia thành bao nhiêu nhóm như vậy?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Để biết lớp học đó được chia thành bao nhiêu nhóm, em thực hiện phép chia 30 : 3 = 10. Em trình bày như sau:

Bài giải

Lớp học đó được chia thành số nhóm là:

30 : 3 = 10 (nhóm)

Đáp số: 10 nhóm

Bài 5: Bảng nhân 3

Xem bài giải trước: Bài 4: Ôn tập bảng nhân 2; 5, bảng chia 2; 5
Xem bài giải tiếp theo: Bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x