Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 98 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Số lớn882070
Số bé4457
Số lớn gấp mấy lần số bé?2

Lời giải:

Muốn tính số lớn gấp mấy lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé.

8 : 4 = 2

20 : 5 = 4

70 : 7 = 10

Ta điền được bảng như sau:

Số lớn882070
Số bé4457
Số lớn gấp mấy lần số bé?22410

2: Số?

Bumbii Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 98 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là  cm.

b) Đoạn thẳng AB dài gấp  lần đoạn thẳng CD.

Lời giải:

Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là:

(cm)

Đoạn thẳng AB dài gấp đoạn thẳng CD số lần là:

(lần)

Ta điền như sau:

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 12 cm. (Vì 18 – 6 = 12)

b) Đoạn thẳng AB dài gấp 3 lần đoạn thẳng CD. (Vì 18 : 6 = 3)

3: Lớp học cờ vua có 27 bạn, lớp học đá cầu có 9 bạn. Hỏi số bạn học cờ vua gấp mấy lần số bạn học đá cầu?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số bạn học cờ vua gấp số bạn học đá cầu số lần là:

27 : 9 = 3 (lần)

Đáp số: 3 lần.

Tiết 2

1: Số?

Số lớn10183548
Số bé2678
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?8
Số lớn gấp mấy lần số bé?5

Lời giải:

Muốn tìm số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị thì ta lấy số lớn trừ số bé.

18 – 6 = 12

35 – 7 = 28

48 – 8 = 40

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

28 : 6 = 3

35 : 7 = 5

48 : 8 = 6

Ta điền được bảng như sau:

Số lớn10183548
Số bé2678
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị?8122840
Số lớn gấp mấy lần số bé?5356

2: Số?

Bumbii Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 98 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

Lời giải:

Ta thực hiện phép tính theo chiều mũi tên:

21 : 3 = 7

7 × 7 = 49

Ta điền như sau:

Bumbii Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé trang 98 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

3: Con chó cân nặng 18 kg. Con gà cân nặng 2 kg. Con ngỗng cân nặng 6 kg. Hỏi:

a) Con chó nặng gấp mấy lần con ngỗng?

b) Con ngỗng nặng gấp mấy lần con gà?

c) Con chó nặng gấp mấy lần con gà?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

a) Con chó nặng gấp con ngỗng số lần là:

18 : 8 = 3 (lần)

b) Con ngỗng nặng gấp con gà số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

c) Con chó nặng gấp con gà số lần là:

18 : 2 = 9 (lần)

Đáp số: a) 3 lần. b) 3 lần. c) 9 lần.

4: Số?

a) Số 24 gấp …. lần số 6.

b) Số 24 gấp …. lần số 2.

c) Số 24 gấp ….. lần số 8.

d) Số 24 gấp …. lần số 4.

Lời giải:

Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn chia cho số bé.

a) 24 : 6 = 4

b) 24 : 2 = 12

c) 24 : 8 = 3

d) 24 : 4 = 6

Ta điền như sau:

a) Số 24 gấp 4 lần số 6.

b) Số 24 gấp 12 lần số 2.

c) Số 24 gấp 3 lần số 8.

d) Số 24 gấp 6 lần số 4.

Bài 39: So sánh số lớn

Xem bài giải trước: Bài 38: Biểu thức số. Tính giá trị của biểu thức số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 40: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x