Bài 40: Luyện tập chung

Bài 40: Luyện tập chung trang 100 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đặt tính rồi tính.

116 × 5
……………
……………
……………
308 × 3
……………
……………
……………
815 : 5
……………
……………
……………
642 : 3
……………
……………
……………

Lời giải:

\[ \begin{array}{rr} &116 \\ \times& \\ &5\\ \hline &580\\ \end{array} \]

\[ \begin{array}{rr} &308 \\ \times& \\ &3\\ \hline &924\\ \end{array} \]

Bumbii Bài 40: Luyện tập chung trang 100 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

2: Số?

a) Số 12 gắp lên 3 lần được số .

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số  .

c) Số tìm được ở câu a gấp  lần số tìm được ở câu b.

Lời giải:

a) Số 12 gấp lên 3 lần ta được số 36 . (Vì 12 × 3 = 36)

b) Số 12 giảm đi 2 lần được số 6. (Vì 12 : 2 = 6)

c) Số tìm được ở câu a gấp 6 lần số tìm được ở câu b. (Vì 36 : 6 = 6)

3: Can thứ nhất có 2 l nước. Số lít nước ở can thứ hai gấp 5 lần số lít nước ở can thứ nhất. Hỏi:

a) Cả hai can có bao nhiêu lít nước?

b) Can thứ hai có nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít nước?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

a) Can thứ hai có số lít nước là:

2 × 5 = 10 (l)

Cả hai can có số lít nước là:

2 + 10 = 12 (l)

b) Can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất số lít nước là:

10 – 2 = 8 (l)

Đáp số: a) 12 l; b) 8 l

Tiết 2

1: a) Tính giá trị của biểu thức

473 + 18 – 215 = ……………

      = ……………..

370 – (319 – 270) = …………….

      = ……………

185 + 71 × 2 = ………………..

     = ………………..

38 + 72 × 3 = ………………….

     = …………………

b) Viết biểu thức vào chỗ chấm cho thích hợp.

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là:……………….., biểu thức có giá trị bé nhất là………………….

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính từ trái sang phải:

a)

473 + 18 – 215 = 491 – 215

       = 276

370 – (319 – 270) = 370 – 49

       = 321

185 + 71 × 2 = 185 – 142

       = 327

38 + 72 × 3 = 38 + 216

       = 254

b) Ta có 254 < 276 <321 < 327 nên:

Trong câu a, biểu thức có giá trị lớn nhất là: 185 + 71 × 2, biểu thức có giá trị bé nhất là 38 + 72 × 3

2: Mấy tháng trước, bác Năm mua một con lợn cân nặng 9 kg về nuôi. Bây giờ con lợn đó cân nặng 36 kg. Hỏi:

a) Bây giờ con lợn cân nặng gấp mấy lần lúc mới mua về?

b) Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về bao nhiêu ki – lô – gam?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

a) Cân nặng bây giờ của con lợn gấp cân nặng lúc mới mua về số lần là:

36 : 9 = 4 (lần)

b) Bây giờ con lợn đó nặng hơn lúc mới mua về là:

36 – 9 = 25 (kg)

Đáp số: a) 4 lần; b) 25 kg.

3: Tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện.

a) 9 × 2 × 5 = ………………….

     = ………………….

     = ………………….

b) 5 × 7 × 2 = ………………….

     = …………………..

     = ………………….

Lời giải:

Trong phép nhân, các thừa số có thể thay đổi vị trí cho nhau nhưng tích vẫn không đổi. Do đó em thay đổi vị trí để tính giá trị biểu thức bằng cách thuận tiện như sau:

a) 9 × 2 × 5 = 9 × (2 × 5)

     = 9 × 10

     = 90

b) 5 × 7 × 2 = (5 × 2) × 7

     = 10 × 7

     = 70

4: Số?

40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó  lần.

Lời giải:

40 giảm đi 5 lần thì được một số là 8 vì 40 : 5 = 8.

Vậy 40 gấp 8 số lần là 40 : 8 = 5 lần.

Ta điền như sau:

40 giảm đi 5 lần thì được một số. Vậy 40 gấp số đó 5 lần.

Bài 40: Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 39: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Xem bài giải tiếp theo: Bài 41: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x