Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình

Bài Nhận biết lỗi chương trình trang 59 sách bài tập Tin Học lớp 10Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 29. Nhận biết lỗi chương trình.

Câu 29.1

Xác định loại lỗi của câu lệnh sau:

>>> A = list(12)

A. Lỗi cú pháp.

B. Lỗi ngoại lệ.

C. Lỗi khác.

D.Không có lỗi.

Đáp án: phương án B.

Câu 29.2

Lệnh sau có lỗi không? Nếu có thì lỗi thuộc loại nào?

123ab = {1,2,3]

print(123ab)

A. Lỗi cú pháp.

B. Lỗi ngoại lệ.

C. Lỗi khác.

D. Không có lỗi.

Đáp án: phương án A.

Câu 29.3

Lỗi ngoại lệ trong Python là lỗi gì?

A. Lỗi khi viết một câu lệnh sai cú pháp của ngôn ngữ lập trình.

B. Lỗi khi truy cập một biến chưa được khai báo.

C. Lỗi khi không thể thực hiện một lệnh nào đó của chương trình.

D. Lỗi khi chương trình biên dịch sang tệp exe.

Đáp án: phương án C.

Câu 29.4

Chương trình sau có lỗi không? Nếu có thì lỗi thuộc loại nào?

Đáp án: có lỗi. Đó là lỗi ngoại lệ.

Câu 29.5

Chương trình sau có lỗi không? Nếu có thì lỗi thuộc loại nào?

Đáp án: có lỗi. Đó là lỗi ngoại lệ.

Câu 29.6

Đoạn chương trình sau có lỗi không? Nếu có thì lỗi thuộc loại nào?

Đáp án: có lỗi, lỗi này thuộc loại ngữ nghĩa, không thuộc lỗi ngoại lện hay lỗi cú pháp.

Câu 29.7

Trong lời gọi hàm, nếu các đối số được truyền vào hàm bị thiếu thì lỗi ngoại lệ phát sinh thuộc loại nào dưới đây?

A. SyntaxError.

B. NameError.

C. TypeError

D. Không phát sinh lỗi ngoại lệ.

Đáp án: phương án C.

Câu 29.8

Các lệnh sau sẽ phát sinh lỗi ngoại lệ nào?

>>> s = “abc”

>>> s[10]

A. SyntaxError.

B. NameError.

C. TypeError

D. IndexError.

Đáp án: phương án D.

Câu 29.9

Giả sử chương trình có lệnh nhập dữ liệu sau:

n = int(input(“Nhập số nguyên n: “))

Khi chúng ta nhập 1.5 thì chương trình có lỗi ngoại lệ không? Đó là lỗi ngoại lệ nào?

A. SyntaxError.

B. ValueError.

C. TypeError.

D. IndexError.

Đáp án: phương án B. Bài Nhận biết lỗi chương trình

Câu 29.10

Bài toán yêu cầu sắp xếp dãy số ban đầu thành dãy tăng dần. Giả sử dãy số ban đầu là [3, 1, 8, 10, 5]. Kết quả thu được dãy [1, 3, 8, 5, 10]. Chương trình có lỗi không? Nếu có thể thì lỗi đó thuộc loại gì?

Đáp án: có lỗi. Đây là lỗi loại 3, tức là lỗi ngữ nghĩa bên trong chương trình, không phải lỗi ngoại lệ.

Câu 29.11

Các lệnh sau khi thực hiện có thể sinh lỗi không? Nếu có thì lỗi có thể là gì?

Đáp án: Bài Nhận biết lỗi chương trình

– Lệnh 1 có thể phát sinh lỗi ValueError khi người dùng nhập dữ liệu chưa chính xác.

– Lệnh 3 có thể phát sinh lỗi NameError khi hàm prime() chưa được định nghĩa.

– Kết quả của chương trình có thể sai nếu hàm prime() không được viết chính xác. Khi đó chương trình có lỗi lôgic bên trong.

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x