Bài 27: Giảm một số đi một số lần

Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 69 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

Bumbii Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 69 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

a) Giảm số đã cho 2 lần nghĩa là lấy số đã cho chia cho 2. Như vậy, ta có: 36 : 2 = 18

b) Tương tự: 48 : 6 = 8

c) 45 : 3 = 15.

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

Bumbii Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 69 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Viết “gấp” hoặc “giảm” vào chỗ trống cho thích hợp.

Bumbii Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 69 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Nếu số đã cho tăng lên em điền “gấp” vì gấp là nhân số đã cho lên một số lần.

Nếu số đã cho giảm đi em điền “giảm” vì giảm là chia số đã cho đi một số lần.

Vậy em điền được như sau:

Bumbii Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 69 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Bác Bình thu hoạch được 78 kg cam. Tuy nhiên, do không bảo quản đúng cách nên có một lượng cam bị hỏng. Số ki-lô-gam cam lúc đầu giảm đi 3 lần. Hỏi bác Bình còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cam?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Bác Bình còn lại bao nhiêu ki-lô-gam cam là:

78 : 3 = 26 (kg)

Đáp số: 26 kg.

4: Viết “gấp 2 lần” hoặc “giảm 3 lần” vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bumbii Bài 27: Giảm một số đi một số lần trang 69 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Nếu số đã cho tăng lên em điền “gấp 2 lần” vì gấp là nhân số đã cho lên một số lần.

Nếu số đã cho giảm đi em điền “giảm 3 lần” vì giảm là chia số đã cho đi một số lần.

Vậy em điền được như sau:

Bumbii Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Tiết 2

1: Số?

Bumbii Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Lời giải:

a) Giảm 4 lần số đã cho nghĩa là lấy số đã cho chia cho 4. Ta có: 52 : 4 = 13

Ta điền 13 vào ô trống thứ nhất.

Gấp 6 lần số đã cho nghĩa là lấy số đã cho nhân với 6.

Ta có: 13 × 6 = 78

Ta điền 78 vào ô trống thứ hai.

b) Tương tự:

26 × 3 = 78

78 : 2 = 39

Ta điền được như sau:

Bumbii Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mũi của bạn người gỗ rất đặc biệt. Sau mỗi lần bạn ấy nói thật, chiều dài chiếc mũi so với trước khi nói thật giảm đi 2 lần. Sau mỗi lần bạn ấy nói dối, chiều dài chiếc mũi gấp 3 lần so với trước khi nói dối.

a) Nếu mũi của bạn người gỗ đang dài 52 cm thì sau khi nói thật 1 lần, mũi của bạn ấy dài … cm.

b) Nếu mũi của bạn người gỗ dài 9 cm thì sau khi nói dối 2 lần tiền tiếp, mũi của bạn ấy dài … cm.

Lời giải:

a) Nếu mũi của bạn người gỗ đang dài 52 cm thì sau khi nói thật 1 lần, mũi của bạn ấy dài 26 cm. (Vì 52 : 2 = 26)

b) Nếu mũi của bạn người gỗ dài 9 cm thì sau khi nói dối 1 lần, mũi của bạn ấy dài 9 x 3 = 27 cm. Sau khi nói dối lần 2, mũi của bạn ấy dài 27 x 3 = 81 cm. Vậy:

Sau khi nói dối 2 lần tiền tiếp, mũi của bạn ấy dài 81 cm

3: Mai có 42 tờ giấy màu. Sau giờ học thủ công, số tờ giấy màu còn lại của Mai so với lúc đầu giảm đi 6 lần. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu tờ giấy màu?

Lời giải:

Em trinh bài như sau:

Bài giải

Mai còn lại số tờ giấy màu là:

42 : 6 = 7 (tờ)

Đáp số: 7 tờ.

4: Số?

a) 72: …. = 8

b) 48: …. = 6

c) 81: …. = 9

d) 45: …. =5

Lời giải:

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

72 : 8 = 9

48 : 6 = 8

81 : 9 = 9

45 : 5 = 9

Vậy ta điền vào như sau:

a) 72 : 9 = 8

b) 48 : 8 = 6

c) 81 : 9 = 9

d) 45 : 9 = 5

Bài 27: Giảm một số đi

Xem bài giải trước: Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x