Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính

Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính trang 71 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Trong chuồng có 3 con thỏ. Số con thỏ ở ngoài sân gấp 4 lần số con thỏ ở trong chuồng. Hỏi:

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả bao nhiêu con?

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng bao nhiêu con?

Lời giải:

Em trình bày bài giải theo các bước sau:

Bài giải

Số con thỏ ngoài sân có là:

3 × 4 = 12 (con)

a) Số thỏ ở trong chuồng và ở ngoài sân có tất cả số con là:

3 + 12 = 15 (con)

b) Số thỏ ở ngoài sân nhiều hơn số thỏ ở trong chuồng số con là:

12 − 3 = 9 (con)

Đáp số: a) 15 con; b) 9 con.

2: Đường gấp khúc ABC có đoạn thẳng AB dài 15 cm, đoạn thẳng BC ngắn hơn đoạn thẳng AB là 5 cm. Tính độ dài đường gấp khúc ABC.

Bumbii giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

Lời giải:

Em tính độ dài đoạn BC trước, sau đó tính độ dài đường gấp khúc ABC, em trình bày bài giải theo các bước sau:

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng BC là:

15 − 5 = 10 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABC là:

15 + 10 = 25 (cm)

Đáp số: 25 cm.

3: Lớp học có 15 bạn nam. Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học đó có tất cả bao nhiêu bạn?

Lời giải:

Em tìm số bạn nữ trước, sau đó tìm tất cả số bạn trong lớp, em trình bày bài giải theo các bước sau:

Bài giải

Số bạn nữ lớp học đó có là:

15 + 2 = 17 (bạn)

Tất cả số bạn lớp học đó có là:

15 + 17 = 32 (bạn)

Đáp số: 32 bạn.

Tiết 2

1: Con lợn đen cân nặng 65 kg. Con lợn trắng nặng hơn con lợn đen 8 kg. Hỏi cả hai con lợn cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Lời giải:

Em tìm cân nặng của lợn trước, sau đó tìm cân nặng của cả hai, em trình bày bài giải theo các bước sau:

Bài giải

Con lợn trắng nặng số ki-lô-gam là:

65 + 8 = 73 (kg)

Cả hai con lợn cân nặng số ki-lô-gam là:

65 + 73 = 138 (kg)

Đáp số: 138 kg.

2: Lúc đầu trong thùng có 15 l nước mắm. Lúc sau, mẹ đổ thêm vào thùng 6 can, mỗi can 3 l nước mắm. Hỏi lúc sau trong thùng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Em tìm số lít nước mắm mẹ đổ thêm vào, sau đó tìm tất cả số lít nước mắm có trong thùng, em trình bày bài giải theo các bước sau:

Bài giải

6 can chứa số lít nước mắm là:

3 × 6 = 18 (l)

Lúc sau, trong thùng có tất cả số lít nước mắm là:

15 + 18 = 33 (l)

Đáp số: 33 l

3: Nêu bài toán theo tóm tắt sau rồi giải bài toán đó.

Bumbii giải vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bài toán:

Con gà nặng 2 kg. Con ngỗng nặng gấp 4 lần con gà. Tính tổng số cân nặng của con gà và con ngỗng.

Bài giải:

Con ngỗng nặng số ki-lô-gam là:

2 × 4 = 8 (kg)

Cả gà và ngỗng nặng số ki-lô-gam là:

2 + 8 = 10 (kg)

Đáp số: 10 kg

4: Số?

Hiện nay, Mi 5 tuổi, chị Mai hơn Mi 3 tuổi.

Vậy sau 2 năm nữa, tuổi của chị Mai là ….tuổi.

Lời giải:

Hiện nay, Mi 5 tuổi, chị Mai hơn Mi 3 tuổi. Nên số tuổi của chị Mai là: 5 + 3 = 8 (tuổi)

Vậy 2 năm nữa, số tuổi của chị Mai là: 8 + 2 = 10 (tuổi)

Em điền như sau:

Vậy sau 2 năm nữa, tuổi của chị Mai là 10 tuổi.

Bài 28: Bài toán giải bằng

Xem bài giải trước: Bài 27: Giảm một số đi một số lần
Xem bài giải tiếp theo: Bài 29: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x