Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Tính.

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Đặt tính rồi tính.

39 : 3       64 : 2     63 : 3       88 : 2

…………..     …………..      …………..     …………..

…………..     …………..      …………..     …………..

…………..     …………..      …………..     …………..

Lời giải:

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

3: Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 60 : 2 = ? Nhẩm 6 chục : 2 = 3 chục. Vậy 60 : 2 = 30.

80 : 2 = …..   
30 : 3 = ….  
90 : 3 = …..  
40 : 2 = …..

Lời giải:

Em nhẩm bằng cách chia chục như sau:

80 : 2 = ………. Nhẩm: 8 chục : 2 = 4 chục. Vậy: 80 : 2 = 40.

30 : 3 = ………. Nhẩm: 3 chục : 3 = 1 chục. Vậy: 30 : 3 = 10.

90 : 3 = ………. Nhẩm: 9 chục : 3 = 3 chục. Vậy: 90 : 3 = 30.

40 : 2 = ………. Nhẩm: 4 chục : 2 = 2 chục. Vậy: 40 : 2 = 20.

4: Số?

a) … × 4 = 48

b) 5 × … = 55

c) … × 3 = 93

Lời giải:

Muốn tìm số thừa số trong phép nhân, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

Ta thực hiện phép tính:

48 : 4 = 12
55 : 5 = 11
93 : 3 = 31

Vậy ta điền vào như sau:

a) 12 × 4 = 48

b) 5 × 11 = 55

c) 31 × 3 = 93

Tiết 2

1: Tính.

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

Lời giải:

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

2: Đ, S?

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Lời giải:

Em xem từng phép tính và ghi đúng sai như sau:

Bumbii Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số trang 66 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

3: Nam chia đều 60 quyển truyện vào 4 ngăn của giá sách. Hỏi mỗi ngăn chứa bao nhiêu quyển truyện?

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Mỗi ngăn chứa số quyển truyện là:

60 : 4 = 15 (quyển)

Đáp số: 15 quyển truyện.

4: Bác An chia đều 40 cái kẹo cho 3 bạn nhỏ thì còn dư ra mấy cái kẹo?

Lời giải:

Em đặt tính rồi tính để tìm ra số dư:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số cái kẹo còn dư là:

40 : 3 = 13 (dư 1 cái kẹo)

Đáp số: dư 1 cái kẹo

Tiết 3

1: Tính.

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

Lời giải:

Bumbii giải Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

2: Bà Huyền chuẩn bị 87 quả cam để làm các suất quag cho các hộ gia đình nghèo, mỗi suất quà có 3 quả cam. Hỏi bà Huyền chuẩn bị được bao nhiêu suất quà?

Lời giải:

Bài giải

Bà Huyền chuẩn bị được số suất quà là:

87 : 3 = 29 (suất quà)

Đáp số: 29 suất quà.

3: Có 32 khách du lịch đi thuyền tham quan. Mỗi chiếc thuyền chở được 5 hành khách. Hỏi cần ít nhất mấy chiếc thuyền để chở hết số khách du lịch đó?

Lời giải:

Bài giải

Cần ít nhất số chiếc thuyền để chở hết số khách du lịch đó là:

32 : 5 = 6 (dư 2) (chiếc thuyền)

Đáp số: 6 chiếc thuyền.

4: Số?

a) ….. : 8 = 12

b) ….. : 4 = 23

c) ….. : 3 = 26

d) ….. : 2 = 47

Lời giải:

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia:

12 x 8 = 96

23 x 4 = 92

26 x 3 = 78

47 x 2 = 94.

Vậy ta điền như sau:

a) 96 : 8 = 12

b) 92 : 4 = 23

c) 78 : 3 = 26

d) 94 : 2 = 47

Bài 26: Chia số có hai

Xem bài giải trước: Bài 25: Phép chia hết, phép chia có dư
Xem bài giải tiếp theo: Bài 27: Giảm một số đi một số lần
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x