Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách

Kiểu dữ liệu danh sách trang 46 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 22. Kiểu dữ liệu danh sách.

Câu 22.1

Giả sử danh sách được xác định như sau:

A=[1, 2, 3, 10, “Việt”, True]

Em hãy cho biết câu lệnh sau in gì ra màn hình.

print(A[2], A[4], A[5], len(A))

Đáp án:

Câu lệnh in ra màn hình: 3 Việt True 6

Câu 22.2

Giả sử A là danh sách được xác định trong Câu 22.1. Các câu lệnh sau cho kết quả là gì?

a) del A[0]

b) A = [0, 2] + A

c) A[1] = A[1] * 2

d) A = A + [15]

Đáp án:

a) Xoá phần tử đầu tiên của danh sách.

b) Thêm hai phần tử mới là các số 0, 2 vào đầu danh sách A.

c) Nhân phân tử thứ hai của danh sách đã cho với 2 (giá trị A[1] sau câu lệnh này sẽ là 4).

d) Thêm vào cuối danh sách A phần tử một số có giá trị là 15.

Câu 22.3

Cho A là danh sách được xác định như sau: A = [1, -2, -3.5, 4, 6, -2.5].

Em hãy cho biết kết quả thực hiện các câu lệnh sau:

Đáp án:

a) 11 (là tổng các phần tử lớn hơn 0 của A).

b) Mỗi phần tử của danh sách A sau câu lệnh này được cộng thêm 3, nghĩa là

A= [4, 1,-0.5, 7, 9, 0.5].

c) 2 (là số phần tử nhỏ hơn 0 trong các phân tử A[1]. A[2], A[3]).

Câu 22.4

Em hãy viết các câu lệnh xoá phần tử đầu tiên và phần tử cuối cùng trong danh sách A cho trước.

Đáp án:

Lệnh xoá phần tử đầu tiên trong danh sách A: del A[0].

Lệnh xoá phần tử cuối cùng trong danh sách A: del A[len(A) -1].

Câu 22.5

Em hãy viết chương trình nhập một số tự nhiên n và tạo một danh sách các ước số thực sự của n.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 22.6

Cho một danh sách A. Viết chương trình tạo danh sách B có các phần tử là các phần tử của A theo trình tự ngược lại.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 22.7

Em hãy viết chương trình tạo danh sách gồm các chữ số của một số tự nhiên n được nhập từ bàn phím.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 22.8

Kết quả khảo sát về tình hình thu nhập của n (n > 0) gia đình được chọn ngẫu nhiên ở một địa phương được nhập từ bàn phím vào hai danh sách: danh sách thứ nhất là họ tên các chủ hộ, danh sách thứ hai là thu nhập tương ứng của từng hộ gia đình tính theo đơn vị triệu đồng. Viết các câu lệnh thực hiện việc tạo hai danh sách đó.

Đáp án:

Câu 22.9

Với kết quả khảo sát tình hình thu nhập được nêu trong Câu 21.11, em hãy viết chương trình để hỗ trợ cho nhóm tổ chức khảo sát: Xác định mức thu nhập bình quân của tất cả các hộ gia đình được khảo sát; Xác định số các hộ gia đình có thu nhập dưới 20 triệu cùng thu nhập bình quân của các hộ đó.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 22.10

Viết chương trình in ra họ tên và thu nhập của một hộ gia đình có thu nhập cao nhất và một hộ gia đình có thu nhập ít nhất được khảo sát nêu trong Câu 22.8.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x