Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh If

Câu lệnh rẽ nhánh If trang 39 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 19. Câu lệnh rẽ nhánh If.

Câu 19.1

Em hãy viết biểu thức lôgic trong Python tương ứng với mỗi câu sau:

a) Số x nhỏ hơn 50.

b) Số x nằm trong khoảng (50; 100].

c) Số x nằm trong đoạn [0; 50] hoặc lớn hơn 100.

Đáp án:

a) x < 50

b) (x > 50) and (x <= 100)

c) ((x >= 0) and (x <= 50)) or (x > 100)

Câu 19.2

Em hãy tìm một vài giá trị m, n thoả mãn các biểu thức sau:

a) 50%m == 0 and n%4 != 0

b) m%100 == 0 and m%400 != 0

c) n%5 == 0 or (n%5 != 0 and n%3 == 0)

Đáp án:

a) m là ước số của 50 và n không chia hết cho 4.

Vậy có thể chọn, ví dụ m= 5, 10, 25…; n = 3, 6, 7, 9,…

b) m chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400.

Vậy có thể chọn, ví dụ m= 200, 300, 500…

c) n chia hết cho 5 hoặc n không chia hết cho 5 nhưng phải chia hết cho 3.

Vậy có thể chọn, ví dụ n = 5, 6, 9, 10, 12,…

Câu 19.3

Em hãy viết biểu thức điều kiện tương ứng với các phát biểu sau:

a) m chia hết cho 100 nhưng không chia hết cho 400.

b) x có giá trị không thuộc đoạn [0: 2].

c) x có giá trị thuộc khoảng (2; 4) hoặc thuộc khoảng (5; 6).

Đáp án:

a) (m%100==0) and (m%400 !=0)

b) not(x >= 0 and x <= 2) hoặc (x < 0) or (x > 2)

c) (x > 2 and x < 4) or (x > 5 and x < 6)

Câu 19.4

Em hãy xác định giá trị của các biến a, b, c sau khi thực hiện các câu lệnh sau:

a, b, c = 1, 2, 3

a = (a < b) and (b < c)

b = (b < c) or (c%b==0)

c = c % 2 != 0

Đáp án:

a = True, b = True, c = True.

Câu 19.5

Em hãy viết câu lệnh điều kiện để in ra các thông báo tương ứng tuỳ theo giá trị của số nguyên n là số chẵn hay số lẻ.

Đáp án:

Câu 19.6

Cho m là một năm dương lịch. Biết rằng, nếu m chia hết cho 400 hoặc m chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100 thì năm đó là năm nhuận. Viết câu lệnh điều kiện để in ra thông báo tương ứng.

Đáp án:

Câu 19.7

Chỉ số BMI (Body Mass Index) được tính dựa trên tỉ lệ giữa cân nặng (tính bằng kg) và chiều cao (tính bằng mét) bình phương, nói lên tình trạng cân nặng hiện tại của người trưởng thành (lớn hơn 18 tuổi). Chỉ số BMI càng cao thì lượng mỡ trong cơ thể càng nhiều, dẫn tới nhiều nguy cơ phát sinh các vấn đề sức khoẻ không tốt. Ví dụ, các bệnh thường gặp ở người cân nặng quá khổ là béo phì, huyết áp cao, bệnh tim mạch, tiểu đường,… Ngược lại, nếu chỉ số BMI thấp, người bệnh cũng có nguy cơ gặp phải các vấn đề thiếu máu, miễn dịch kém hay loãng xương. Với người trưởng thành gốc châu Á, giá trị BMI tiêu chuẩn được xác định như sau:

Em hãy viết chương trình tính chỉ số BMI của một người và đưa ra thông báo tương ứng.

Đáp án:

Chương trình được viết như sau:

Câu 19.8

Để khuyến khích tiêu thụ cam, một chủ vườn đã đưa ra chính sách khuyến mại sau: Nếu số cam mua lớn hơn 10 kg thì đơn giá mua phần lớn hơn đó chỉ bằng 90% đơn giá cho 10 kg cam đầu tiên. Em hãy viết chương trình tính số tiền mua cam phải trả với đơn giá và số cam mua được nhập từ bàn phím.

Đáp án:

Câu 19.9

Em hãy viết chương trình nhập ba số thực dương a, b, c, kiểm tra xem ba số đó có thể là độ dài các cạnh của một tam giác hay không, nếu có thì tính chu vi, diện tích của tam giác đó.

Đáp án:

Ba số a, b, c là các cạnh của tam giác nếu cả ba bất đẳng thức sau đều thoả mãn:

a + b – c > 0; b + c – a > 0; c + a – b > 0

Để tính diện tích tam giác cần sử dụng công thức Heron

S = [p(p – a)(p – b)(p – c)]0.5 với p là nửa chu vi tam giác.

Chương trình được viết như sau:

Câu 19.10

Em hãy viết chương trình giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát ax +b = c, các hệ số a, b, c là các số thực được nhập vào từ bàn phím.

Đáp án:

Thuật toán giải phương trình bậc nhất dạng tổng quát ax + b = c:

Nếu a khác 0, thì phương trình luôn có nghiệm duy nhất x = (c – b )/a.

Nếu a = 0 và c – b = 0 thì phương trình có vô số nghiệm.

Nếu a = 0 và c – b khác 0 thì phương trình vô nghiệm.

Chương trình được viết như sau:

sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if, giải phương trình bậc 1

Chương trình sử dụng câu lệnh if lồng nhau như sau:

sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if, giải phương trình bậc 1

Câu 19.11

Em hãy viết chương trình giải phương trình bậc hai dạng tổng quát ax2 + bx + c = 0 (a khác 0). Yêu cầu các giá trị a, b, c là các số thực được nhập vào từ bàn phím.

Đáp án:

Thuật toán giải phương trình bậc hai dạng tổng quát ax2 + bx + c = 0 (a khác 0):

Tính ∆ = b2 – 4ac

Nếu ∆ < 0 thì phương trình vô nghiệm.

Nếu ∆ = 0 thì phương trình có nghiệm kép x1 = x2 = -b/2a.

Nếu ∆ > 0 thì phương trình có 2 nghiệm phân biệt:

Chương trình được viết như sau:

sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if, giải phương trình bậc 2

Chương trình sử dụng câu lệnh if lồng nhau như sau:

sử dụng câu lệnh rẽ nhánh if, giải phương trình bậc 2

Câu 19.12

Tiền điện được tính theo đơn giá bậc thang như sau: đơn giá 1 được áp dụng cho 50 kWh điện tiêu thụ đầu tiên; đơn giá 2 được áp dụng cho mỗi 1 kWh từ 51 cho tới 100; đơn giá 3 được áp dụng cho mỗi 1 kWh từ 101 cho tới 200 và đơn giá 4 áp dụng cho mỗi kWh từ 201 trở đi. Đơn giá và lượng điện tiêu thụ là các số nguyên được nhập vào từ bàn phím. Em hãy viết chương trình tính tiền điện phải nộp.

Đáp án: Câu lệnh rẽ nhánh If

Chương trình được viết như sau:

Câu lệnh rẽ nhánh If, chương trình tính tiền điện

Chương trình sử dụng các câu lệnh if lồng trong nhau như sau:

Câu lệnh rẽ nhánh If, chương trình tính tiền điện

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x