Bài 17. Biến và lệnh gán

Biến và lệnh gán trang 36 sách bài tập Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 17. Biến và lệnh gán.

Câu 17.1

Các tên biến nào dưới đây là hợp lệ trong Python?

A. L234      B.L234T

C. 1xY        D. xY1

E.xy-a         F. Ha_Noi

G. Ha1x2Noi

Đáp án: A, B, D, F, G.

Trường hợp C không hợp lệ vì tên biến không được bắt đầu bằng chữ số.

Trường hợp E không hợp lệ vì tên biến chứa kí tự đặt biệt “-” (dấu trừ).

Câu 17.2

Em hãy cho biết kiểu dữ liệu và giá trị của biến c trong các câu lệnh sau:

Đáp án:

a) c = 1.5 (kiểu số thực).

b) c = 1 (kiểu số nguyên).

c) c = 10 (kiểu số thực).

d) c = 2 (kiểu số thực).

Câu 17.3

Sau các lệnh dưới đây, các biến a, b nhận giá trị bao nhiêu?

Đáp án:

a = 5; b = -1.

Câu 17.4

Sau các lệnh dưới đây các biến a, b có giá trị như thế nào?

Đáp án:

Giá trị của a, b tương ứng là 6 và “OKOK”

Câu 17.5

Sau các lệnh dưới đây các biến a, b có giá trị như thế nào?

Đáp án:

Giá trị của a, b tương ứng là 4 và “OKOKOKOK”

Câu 17.6

Em hãy viết các lệnh gán cho x, y giá trị tương ứng là 2 và 3.1 sau đó tính giá trị của biểu thức:

Đáp án:

Câu 17.7

Em hãy viết các câu lệnh tương ứng trong Python để tính số tiền (sotien) cần thanh toán khi mua một số thiệp mừng năm mới (kí hiệu là soluong) với đơn giá 1 thiệp là dongia đồng.

Đáp án:

Câu 17.8

Giả sử trong Câu 17.7 đơn giá 1 thiệp mừng năm mới là 8500 đồng, soluong thiệp bạn Lan mua là 15 thiệp. Hãy viết các câu lệnh tương ứng trong Python để tính và in ra màn hình số tiền bạn Lan cần thanh toán.

Đáp án:

biến và gán trong chương trình

Câu 17.9

Hai bạn Bắc và Nam được yêu cầu viết công thức tính diện tích hình thang trong Python theo mấy câu thơ sau: “Muốn tìm diện tích hình thang/Đáy trên, đáy dưới ta mang cộng vào/Rồi đem nhân với chiều cao/Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra”. Kết quả như sau:

biến và gán trong chương trình

Cô giáo khen cả hai bạn làm đúng. Tuy nhiên, cô khuyến cáo nên viết như bạn Nam. Vì sao?

Đáp án:

Trong lập trình nói chung, người ta thường khuyến cáo đặt tên biến sát với ý nghĩa, tác dụng của nó để giúp việc đọc hiểu chương trình dễ dàng hơn (nếu dùng được tiếng Anh thì càng tốt, ví dụ đáy trên/đáy dưới có thể thay bằng top_base/bottom_base).

Câu 17.10

Hãy xác định các lỗi có thể có trong đoạn chương trình sau:

biến và gán trong chương trình

Đáp án: Biến và lệnh gán

Câu lệnh 2 sai vì giá trị biến b ở về bên phải chưa xác định.

Câu lệnh thứ 5 sai vì về bên phải biến c là dữ liệu kiểu xâu kí tự nên không thể tham gia trong phép toán số học với biến b là dữ liệu kiểu số thực.

Câu 17.11

Trong bài tập lập trình yêu cầu đổi giá trị của hai biến x, y được cho trước hai bạn Bình và An đã làm như sau:

biến và gán trong chương trình

Theo em, bạn nào làm đúng, bạn nào làm sai? Vì sao?

Đáp án: Biến và lệnh gán

Bình sai, An đúng.

Sau câu lệnh thứ nhất, giá trị của biến x trong chương trình của Bình bằng giá trị của biến y và do vậy chương trình của Bình cho kết quả cả hai biến x, y cùng có giá trị bằng giá trị biến y được cho từ trước.

Trong chương trình của An, sau câu lệnh thứ nhất giá trị của x được lưu lại bằng biến z, sau khi thực hiện câu lệnh thứ hai giá trị của biến y được gán cho biến x; câu lệnh thứ ba trong chương trình của An gán giá trị của biến z (chính là giá trị của x đã được xác định từ trước). Lưu ý, trong Python có thể sử dụng câu lệnh gán sau để đổi giá trị của hai biến x, y cho trước: x, y = y, x.

Câu 17.12

Viết chương trình thực hiện việc đổi số giây ss cho trước (ví dụ ss = 684 500) sang số ngày, giờ, phút, giây, in kết quả ra màn hình.

Đáp án:

1 ngày = 86 400 giây; 1 giờ = 3 600 giây; 1 phút = 60 giây.

Chương trình viết như sau:

biến và gán trong chương trình

Xem các bài giải khác tại Giải sách bài tập tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x