Bài 15 Ki-lô-gam

Bài 15 Ki-lô-gam trang 57 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Quan sát tranh rồi khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

A. 4 bạn thỏ nhẹ hơn 3 bạn chó.

B. 4 bạn thỏ nặng hơn 3 bạn chó.

C. 4 bạn thỏ nặng bằng 3 bạn chó. 

Trả lời:

Quan sát tranh, em thấy đĩa cân 4 bạn thỏ thấp hơn đĩa cân 3 bạn chó nên 4 bạn thỏ nặng hơn 3 bạn chó. Em khoanh vào

B. 4 bạn thỏ nặng hơn 3 bạn chó.

2: Quan sát tranh rồi viết “bưởi”, “cam” hoặc “táo” thích hợp vào chỗ chấm.

a) Quả …… nặng hơn quả táo.

b) Quả bưởi nặng hơn quả ……..

c) Quả …… nặng nhất, quả …… nhẹ nhất.

Trả lời:

Quan sát ảnh thứ nhất: em thấy quả cam nặng hơn quả táo vì đĩa cân cam thấp hơn đĩa cân táo.

Quan sát ảnh thứ hai: em thấy quả bưởi nặng hơn quả cam vì đĩa cân bưởi thấp hơn đĩa cân cam. 

Em điền như sau:

a) Quả cam nặng hơn quả táo.

b) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

c) Quả bưởi nặng nhất, quả táo nhẹ nhất.

3: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Gấu bông nặng bằng …… quả chanh.

b) Chó bông nặng bằng …… quả chanh.

c) Thỏ bông nặng bằng …… quả chanh.

Trả lời:

Quan sát tranh, em thấy tất cả các đĩa cân đều ở vị trí thăng bằng nên:

a) Gấu bông nặng bằng 4 quả chanh.

b) Chó bông nặng bằng 3 quả chanh.

c) Thỏ bông nặng bằng 2 quả chanh.

Tiết 2

1: Quan sát tranh rồi viết Đ (đúng), S (sai) vào chỗ chấm.

Trả lời:

Quan sát tranh, em thấy: con mèo nhẹ hơn 1 kg, con thỏ nặng 1 kg, con chó nặng hơn 1 kg.

 Em điền như sau:

2: Nối (theo mẫu).

Trả lời:

Em nối như sau:

3: Quan sát tranh.

a) Viết “nặng hơn”, “nặng bằng” hoặc “nhẹ hơn” thích hợp vào chỗ chấm.

Quả bí ngô ………. 1 kg; quả dưa hấu ……… 1 kg; nải chuối ……… 1 kg.

b) Đ, S?

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy:

a) Hình thứ nhất: hai bên cân bằng nhau, quả cân ghi 1 kg nên: quả bí ngô nặng bằng 1 kg;
Hình thứ 2: quả dưa hấu thêm một quả nhỏ nữa mới bằng quả cân 1 kg nên quả dưa hấu nhẹ hơn 1 kg; Hình thứ 3: nải chuối bằng quả cân 1 kg cộng thêm một quả nhỏ nữa, nên nải chuối nặng hơn 1 kg.

Em điền như sau:

Quả bí ngô bằng 1 kg; quả dưa hấu nhẹ hơn 1 kg; nải chuối nặng hơn 1 kg.

 b) Từ kết quả câu a, ta điền Đ, S như bên dưới:

Tiết 3

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 40 kg + 20 kg = …… kg              b) 30 kg + 7 kg = …… kg

     60 kg – 20 kg = …… kg                  37 kg – 7 kg = …… kg

     60 kg – 40 kg = …… kg                  37 kg – 30 kg = …… kg

Trả lời:

Em thực hiện phép tính cộng, trừ các số, và điền vào chỗ chấm như sau:

a) 40 kg + 20 kg = 60 kg                                              b) 30 kg + 7 kg = 37 kg

     60 kg – 20 kg = 40 kg                                                   37 kg – 7 kg = 30 kg

     60 kg – 40 kg = 20 kg                                                   37 kg – 30 kg = 7 kg

2: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a) Túi gạo cân nặng …… kg.

     Túi đường cân nặng …… kg.

b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng …… kg.

     Túi gạo nặng hơn túi đường …… kg.    

Trả lời:

Vì hai đĩa cân thăng bằng nên:

Cân nặng của túi gạo bằng tổng cân nặng của các quả cân: Túi gạo cân nặng là: 1 kg + 5 kg = 6 kg

Cân nặng của túi đường bằng tổng cân nặng của các quả cân: Túi đường cân nặng là: 1 kg + 2 kg = 3 kg

Để tính tổng số cân nặng của túi gạo và túi đường, em thực hiện phép tính cộng 6 kg + 3 kg = 9 kg.

Túi gạo nặng hơn túi đường bao nhiêu kg, em thực hiện phép tính trừ 6 kg – 3 kg = 3 kg.

Em điền vào chỗ chấm như sau:

a) Túi gạo cân nặng 6 kg.

     Túi đường cân nặng 3 kg.

b) Cả túi gạo và túi đường cân nặng 9 kg.

     Túi gạo nặng hơn túi đường 3 kg.

3: Có ba bao thóc, bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg.

a) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bao thóc nào nặng nhất?

A. Bao thứ nhất

B. Bao thứ hai

C. Bao thứ ba

Bao thóc nào nhẹ nhất?

A. Bao thứ nhất

B. Bao thứ hai

C. Bao thứ ba

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết bao thứ hai cân nặng 50 kg. Khi đó:

Bao thứ nhất cân nặng ……. kg.

Bao thứ ba cân nặng …… kg.

Trả lời:

a) Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg, bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg nên bao thứ nhất nặng nhất và bao thứ ba nhẹ nhất. Em khoanh như sau:

Bao thóc nào nặng nhất? Em khoanh vào A. Bao thứ nhất.

Bao thóc nào nhẹ nhất? Em khoanh vào C. Bao thứ ba.

b) Bao thứ nhất nặng hơn bao thứ hai 10 kg, tính số thóc ở bao thứ nhất ta thực hiện phép cộng 50 kg + 10 kg = 60 kg.

Bao thứ hai nặng hơn bao thứ ba 10 kg, tính số thóc ở bao thứ ba ta thực hiện phép trừ 50 kg – 10 kg =  40 kg.

Em điền như sau:

Bao thứ nhất cân nặng 60 kg.

Bao thứ ba cân nặng 40 kg

Bài 15 Ki-lô-gam Bài 15 Ki-lô-gam Bài 15 Ki-lô-gam

Xem bài giải trước: Bài 14. Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 16. Lít
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x