Bài 10 Luyện tập chung

Bài 10 Luyện tập chung trang 40 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

a) 

b) 

Trả lời:

a) Thực hiện phép cộng theo cột em có kết quả sau:

b) Thực hiện phép tính lần lượt từ trái qua phải:

7 + 2 = 9 

9 + 6 = 15

15 – 5 = 10

Em điền như sau:

2:

a) Nối (theo mẫu).

b) Tô màu vào các quả bóng ghi phép tính có kết quả lớn hơn 12 và nhỏ hơn 16.

Trả lời:

Em thực hiện phép tính trong các quả bóng bay để được kết quả phép tính và nối. 

9 + 4 = 13;               8 + 7 = 15;

6 + 5 = 11;               8 + 9 = 17;

9 + 9 = 18;               7 + 7 = 14

Dựa vào kết quả phép tính em thấy các quả bóng có kết quả lớn hơn 12 và nhỏ hơn 16 là: 9 + 4 ; 7 + 7 và 8 + 7.

Em thực hiện nối và tô màu như sau:

3:

a) Nối hai phép tính có cùng kết quả (theo mẫu).

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: …… + …… = ……

c) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là:

9 + 7 = 16; …………………………; ……………………

Trả lời:

a) Em thực hiện phép tính trong các toa tàu, em có thể ghi chú kết quả phép tính lên mỗi toa toa tàu bằng bút chì.

9 + 4 = 13

8 + 8 = 16

6 + 6 = 12

7 + 4 = 11

9 + 7 = 16

6 + 7 = 13

6 + 5 = 11   

3 + 9 = 12   

Sau đó em thực hiện nối tương ứng như sau:

b) Dựa vào kết quả phép tính ở đoàn tàu A mà em đã ghi chú bằng bút chì ở trên, em thấy ở đoàn tàu A, phép tính có kết quả bé nhất là: 7 + 4 = 11

c) Dựa vào kết quả phép tính ở đoàn tàu B mà em đã ghi chú bằng bút chì ở trên, em thấy ở đoàn tàu B, các phép tính có kết quả lớn hơn 11 là: 9 + 7 = 16; 6 + 7 = 13; 3 + 9 = 12. 

4: Một bạn đã xếp các khối lập phương nhỏ thành ba hình A, B, C (như hình vẽ).

a) Khoanh vào chữ ở dưới hình có số khối lập phương nhỏ ít nhất.

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Cả ba hình có …… khối lập phương nhỏ.

Trả lời:

a) Em đếm:

Hình A có 8 khối lập phương

Hình B có 6 khối lập phương

Hình C có 4 khối lập Phương

4 < 6 < 8 nên Hình C có khối lập phương ít nhất, em khoanh vào C

b) Cả ba hình có: 8 + 6 + 4 = 18 khối lập phương nhỏ.

Tiết 2

1: Số?

Số hạng99999999
Số hạng23456789
Tổng1118

Trả lời:

Thực hiện phép tính cộng theo cột em có kết quả sau:

Số hạng99999999
Số hạng23456789
Tổng1112131415161718

2: Một của hàng buổi sáng bán được 6 chiếc xe đạp, buổi chiều bán thêm được 3 chiếc. Hỏi cả ngày, cửa hàng bán được bao nhiêu chiếc xe đạp?

Trả lời:

Để biết được cả ngày bán được bao nhiêu chiếc xe đạp, em thực hiện phép tính cộng, lấy số xe đạp cửa hàng bán được buổi sáng (6) cộng với số xe đạp bán được buổi chiều (3). Em có phép tính: 6 + 3 = 9

Bài giải

Cả ngày cửa hàng đó bán được số chiếc xe đạp là:

6 + 3 = 9 (chiếc)

3: Có 8 con vịt đang trên bờ, sau đó có 6 con vịt ở dưới ao lên bờ. Hỏi lúc này trên bờ có bao nhiêu con vịt?

Trả lời:

Có 8 con vịt trên bờ, 6 con vịt ở dưới ao. Để tính trên bờ có bao nhiêu con vịt, em thực hiện phép tính cộng, lấy số vịt trên bờ (8) cộng với số vịt ở dưới ao lên bờ (6). Em có phép tính: 8 + 6 = 14.

Bài giải

Lúc này trên bờ có số con vịt là:

8 + 6 = 14 (con)

Đáp số: 14 con vịt.

Bài 10 Luyện tập chung

Xem bài giải trước: Bài 9. Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị
Xem bài giải tiếp theo: Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x