Bài 13 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 13 Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 51 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa. Hỏi Mai cắt được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời:

Việt cắt được 9 bông hoa, Mai cắt được nhiều hơn Việt 4 bông hoa nên để tính số bông hoa mà Mai cắt được em có phép cộng 9 + 4 = 13. Em trình bày như sau:

Bài giải

Mai cắt được số bông hoa là:

9 + 4 = 13 (bông)

Đáp số: 13 bông hoa.

2: Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao có nhiều hơn trên bờ 5 con vịt. Hỏi dưới ao có bao nhiêu con vịt?

Trả lời: 

Trên bờ có 8 con vịt, dưới ao nhiều hơn trên bờ 5 con vịt, để tính số vịt dưới ao, em thực hiện phép tính cộng:

 8 + 5 =   13. Em trình bày như sau:

Bài giải

Dưới ao có số con vịt là:

8 + 5 = 13 (con)

Đáp số: 13 con vịt.

3: Cành trên có 12 con chim, cành dưới có nhiều hơn cành trên 3 con chim. Hỏi cành dưới có bao nhiêu con chim?

Trả lời: 

Cành trên có 12 con chim, cành dưới nhiều hơn cành trên 3 con chim, để tính số con chim ở cành dưới, em thực hiện phép tính cộng 12 + 3 = 15. Em trình bày như sau:

Bài giải

Cành dưới có số con chim là:

12 + 3 = 15 (con)

Đáp số: 15 con chim.

Tiết 2

1: Sóc nâu nhặt được 12 hại dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ. Hỏi sóc xám nhặt được bao nhiêu hạt dẻ?

Trả lời: 

Sóc nâu nhặt được 12 hạt dẻ, sóc xám nhặt được ít hơn sóc nâu 3 hạt dẻ nên để tính số hạt dẻ mà sóc xám nhặt được em thực hiện phép tính trừ: 12 – 3 =  9. Em trình bày như sau:

Bài giải

Sóc xám nhặt được số hạt dẻ là:

12 – 3 = 9 (hạt)

Đáp số: 9 hạt dẻ.

2: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt:

Hàng trên: 11 ô tô

Hàng dưới ít hơn hàng trên: 3 ô tô

Hàng dưới: ……. ô tô?

Trả lời: 

Hàng trên có 11 chiếc ô tô, hàng dưới có ít hơn hàng trên 3 ô tô, để tính số ô tô hàng dưới em thực hiện phép tính trừ :11 – 3 = 8. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số ô tô ở hàng dưới là:

11 – 3 = 8 (chiếc)

Đáp sô: 8 chiếc ô tô.

3: Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà?

Trả lời: 

Trên sân có 19 con vịt, số gà ít hơn số vịt là 5 con, để tính số con gà có trên sân em thực hiện phép trừ: 19 – 5 = 14. Em trình bày như sau:

Bài giải

Trên sân có số con gà là:

19 – 5 = 14 (con)

Đáp số: 14 con gà.

Bài 13 Bài toán về nhiều

Xem bài giải trước: Bài 12. Bảng trừ (qua 10)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 14. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x