Bài 14: Luyện tập chung

Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 1

Bài 1

Tính nhẩm. 
a) 8 + 6
5 + 7

9 + 4
4 + 8

7 + 8
8 + 7

b) 11 – 8
14 – 6
13 – 7
12 – 5
17 – 9
16 – 8

Hướng dẫn giải

Em tính nhẩm và điền kết quả như sau:

a) 8 + 6 = 14
5 + 7 = 12
9 + 4 = 13
4 + 8 = 12
7 + 8 = 15
8 + 7 = 15

b) 11 – 8 = 3
14 – 6 = 8
13 – 7 = 6
12 – 5 = 7
17 – 9 = 8
16 – 8 = 8

Bài 2

Tìm chuồng cho mỗi con chim.

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính kết quả của các phép tính ghi trên các con chim, từ đó tìm được chuồng tương ứng cho mỗi con chim.

Ta có:
6 + 9 = 15             
17 – 8 = 9
7 + 8 = 15             
14 – 5 = 9                     
6 + 7 = 13.

Vậy chuồng của các con chim được nối như sau:

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Trên giá có 9 quyển sách và 8 quyển vở. Hỏi trên giá có tất cả bao nhiêu quyển sách và vở?

Hướng dẫn giải

Để tìm số quyển sách và vở có trên giá ta lấy số quyển sách có trên giá cộng với số quyển vở có trên giá.

Bài giải
Trên giá có tất cả số quyển sách và vở là:
9 + 8 = 17 (quyển)
Đáp số: 17 quyển sách và vở.

Bài 4

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải.

Ta có:     7 + 9 = 16;
              16 – 8 = 8;
              8 + 5 = 13.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 2

Bài 1

Tính nhẩm:

7 + 6
13 – 7
13 – 6

8 + 4
12 – 8
12 – 4

6 + 8
14 – 6
14 – 8

9 + 7
16 – 9
16 – 7

Hướng dẫn giải

Em tính nhẩm kết quả các phép tính cộng, sau đó dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để điền ngay kết quả các phép tính còn lại.

7 + 6 = 13
13 – 7 = 6
13 – 6 = 7

8 + 4 = 12
12 – 8 = 4
12 – 4 = 8

6 + 8 = 14
14 – 6 = 8
14 – 8 = 6

9 + 7 = 16
16 – 9 = 7
16 – 7 = 9

Bài 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 7 – 8                             
b) 6 + 5 + 4

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 9 + 7 – 8 = 16 – 8 = 8.
b) 6 + 5 + 4 = 11 + 4 = 15.

Bài 3

Trong đợt đi trại hè, Nam vẽ được 11 bức tranh, Mai vẽ được ít hơn Nam 3 bức tranh. Hỏi Mai vẽ được bao nhiêu bức tranh?

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm số bức tranh Mai vẽ được ta lấy số bức tranh Nam vẽ được trừ đi số bức tranh Mai vẽ được ít hơn Nam.

Bài giải
Mai vẽ được số bức tranh là:
11 – 3 = 8 (bức tranh)
Đáp số: 8 bức tranh.

Bài 4

Câu nào đúng, câu nào sai?

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tìm kết quả của các phép cộng, phép trừ, so sánh các kết quả rồi điền Đ, S như sau:

Bumbii Bài 14: Luyện tập chung trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập Tiết 3

Bài 1

Tính rồi tìm thức ăn cho mỗi con vật.

Bumbii trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính kết quả của các phép tính ghi trong mỗi ô, ta có:
5 + 6 =11                     
17 – 8 = 9
7 + 7 = 14                     
16 – 9 = 7

Vậy mỗi con vật được nối với thức ăn tương ứng như sau:

Bumbii trang 53 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2

Chọn câu trả lời đúng.

a) Phép tính nào dưới đây có kết quả bé nhất?
A. 15 – 9           

B. 13 – 8           
C. 12 – 5

b) Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn nhất?
A. 7 + 8             

B. 9 + 5             
C. 8 + 9

Hướng dẫn giải

a) Ta có:     
15 – 9 = 6;
13 – 8 = 5 ;                       
12 – 5 = 7.

Mà: 5 < 6 < 7.

Vậy phép tính có kết quả bé nhất là 13 – 8.

Chọn B.

b) Ta có:   
7 + 8 = 15;
9 + 5 = 14;                       
8 + 9 = 17.

Mà: 14 < 15 < 17.

Vậy phép tính có kết quả lớn nhất là 8 + 9.

Chọn C.

Bài 3

Tính.
a) 15 – 3 – 6                         
b) 16 – 8 + 5

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 15 – 3 – 6
    = 12 – 6
    = 6

b) 16 – 8 + 5
    = 8 + 5
    = 13

Xem bài giải trước: Bài 13. Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
Xem bài giải tiếp theo: Bài 15. Ki-lô-gam
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x