Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị

Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động Tiết 1

Bài 1

Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn nữ?

Bumbii Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 SGK Toán Lớp 2 tập 1 KNTT

Tóm tắt
Nam: 9 bạn
Nữ nhiều hơn nam: 2 bạn
Nữ: … bạn?

Bài giải
Số bạn nữ của lớp học bơi là:
\(\fbox{ ? }\) + \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (bạn)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) bạn.

Hướng dẫn giải

Để tìm số bạn nữ của lớp học bơi ta lấy số bạn nam cộng thêm 2 bạn.
Em điền như sau:

Bài giải
Lớp học bơi có số bạn nữ là:
\(\fbox{ 9 }\) + \(\fbox{ 2 }\) = \(\fbox{ 11 }\) (bạn)
Đáp số: \(\fbox{ 11 }\) bạn.

Bài 2

Trên sân có 14 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt?

Tóm tắt
Gà: 14 con
Vịt nhiều hơn gà: 5 con
Vịt: … con?

Bài giải
Số con vịt trên sân là:
\(\fbox{ ? }\) \(\fbox{ ? }\) \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (con)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) con.

Hướng dẫn giải

Để tìm số con vịt có trên sân ta lấy số con gà cộng với 5 con.

Bài giải
Số con vịt trên sân là:
\(\fbox{ 14 }\)\(\fbox{ + }\)\(\fbox{ 5 }\) = \(\fbox{ 19 }\) (con)
Đáp số: \(\fbox{ 19 }\) con.

Hoạt Động Tiết 2

Trong hội thi hát quan họ, thôn Thượng tham gia 9 tiết mục, thôn Hạ tham gia ít hơn thôn Thượng 3 tiết mục. Hỏi thôn Hạ tham gia bao nhiêu tiết mục?

Bumbii Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 SGK Toán Lớp 2 tập 1 KNTT

Tóm tắt
Thôn Thượng: 9 tiết mục
Thôn Hạ ít hơn thôn Thượng: 3 tiết mục
Thôn Hạ: … tiết mục?

Bài giải
Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:
\(\fbox{ ? }\) – \(\fbox{ ? }\) = \(\fbox{ ? }\) (tiết mục)
Đáp số: \(\fbox{ ? }\) tiết mục.

Hướng dẫn giải

Để tìm số tiết mục thôn Hạ tham gia ta lấy số tiết mục thôn Thượng tham gia trừ đi 3 tiết mục.

Bài giải
Số tiết mục thôn Hạ tham gia là:
\(\fbox{ 9 }\) – \(\fbox{ 3 }\) = \(\fbox{ 6 }\) (tiết mục)
Đáp số: \(\fbox{ 6 }\) tiết mục.

Luyện Tập

Bài 1

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt
Tàu thứ nhất: 20 thùng hàng
Tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất: 8 thùng hàng
Tàu thứ hai: … thùng hàng?

Bumbii Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị trang 50 SGK Toán Lớp 2 tập 1 KNTT

Hướng dẫn giải

Để tìm số thùng hàng của tàu thứ hai ta lấy định số thùng hàng của tàu thứ nhất cộng với số thùng hàng tàu thứ hai nhiều hơn tàu thứ nhất.

Bài giải
Tàu thứ hai có số thùng hàng là:
20 + 8 = 28 (thùng hàng)
Đáp số: 28 thùng hàng.

Bài 2

Trong ngày hội cồng chiêng, đội Một có 11 người tham gia, đội Hai có số người tham gia ít hơn đội Một là 4 người. Hỏi đội Hai có bao nhiêu người tham gia ngày hội?

Hướng dẫn giải

Muốn tìm số người tham gia ngày hội của đội Hai ta lấy số người của đội Một trừ đi 4 người.

Tóm tắt
Đội Một: 11 người
Đội Hai ít hơn đội Một: 4 người
Đội Hai: … người?

Bài giải
Đội Hai có số người tham gia ngày hội là:
11 – 4 = 7 (người)
Đáp số: 7 người.

Xem bài giải trước: Bài 12. Bảng trừ (qua 10)
Xem bài giải tiếp theo: Bài 14. Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

2 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Phúc
Trần Phúc
4 tháng trước

Thank you!

2
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x