Bài 12: Bảng trừ (qua 10)

Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động

Bài 1

Tính nhẩm:

11 – 613 – 816 – 7
14 – 715 – 617 – 9

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng trừ (qua 10).

11 – 6 = 513 – 8 = 516 – 7 = 9
14 – 7 = 715 – 6 = 917 – 9 = 8

Bài 2

Bạn nào cầm đèn ông sao ghi phép tính có kết quả bé nhất?

Bumbii Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tìm kết quả của các phép tính ghi trên các đèn ông sao, ta có:
13 – 4 = 9 ;                   
15 – 7 = 8 ;
12 – 8 = 4 ;                   
11 – 5 = 6.

Vậy bạn nữ cầm đèn ông sao ghi phép tính có kết quả bé nhất (12 – 8 = 4).

Bài 3

Tìm số thích hợp.

Bumbii Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Vì 12 – 5 = 7 nên số phải tìm là 5.
Vì 13 – 6 = 7 nên số phải tìm là 6.
Vì 14 – 7 = 7 nên số phải tìm là 7.
Vì 15 – 8 = 7 nên số phải tìm là 8.
Vì 16 – 9 = 7 nên số phải tìm là 9.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện Tập

Bài 1

Tính nhẩm

13 – 611 – 216 – 8
15 – 714 – 518 – 9
12 – 417 – 812 – 3

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào bảng trừ (qua 10).

13 – 6 = 711 – 2 = 916 – 8 = 8
15 – 7 = 814 – 5 = 918 – 9 = 9
12 – 4 = 817 – 8 = 912 – 3 = 9

Bài 2

Tính nhẩm.

a) 14 – 4 – 3
    14 – 7

b) 12 – 2 – 6
    12 – 8

c) 16 – 6 – 3
    16 – 9

Hướng dẫn giải

Thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

a) 14 – 4 – 3 = 10 – 3 = 7

    14 – 7 = 7

b) 12 – 2 – 6 = 10 – 6 = 4

    12 – 8 = 4

c) 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7

    16 – 9 = 7

Bài 3

Có 12 bạn và 9 quả bóng, mỗi bạn lấy một quả. Hỏi có bao nhiêu bạn không lấy được bóng?

Bumbii Bài 12: Bảng trừ (qua 10) trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có: 12 bạn, 9 quả bóng
Mỗi bạn lấy 1 quả
Không lấy được bóng: … bạn?

Vì mỗi bạn lấy một quả nên có 9 bạn lấy được bóng, để tìm số bạn không lấy được bóng ta lấy số bạn trừ đi số bạn lấy được bóng.

Bài giải
Số bạn không lấy được bóng là:
12 – 9 = 3 (bạn)
Đáp số: 3 bạn.

Bài 3

Điền dấu thích hợp (<, >, =) vào ô trống.

Bumbii trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Tính nhẩm kết quả các phép tính trừ, so sánh các số rồi điền dấu thích hợp vào ô trống.

Bumbii trang 47 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Xem bài giải trước: Bài 11. Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20
Xem bài giải tiếp theo: Bài 13. Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x