Bài 15: Ki-lô-gam

Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt Động Tiết 1

Bài 1

Quan sát tranh rồi chọn câu đúng. 

Bumbii Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

A. Con gấu nặng hơn 3 con chó.
B. Con gấu nhẹ hơn 3 con chó.
C. Con gấu nặng bằng 3 con chó.

Hướng dẫn giải

Quan sát tranh ta thấy đĩa cân ở con gấu thấp hơn nên câu “Con gấu nặng hơn 3 con chó” là đúng.

Chọn A.

Bài 2

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Bumbii Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Mèo và chó, con nào nặng hơn?
b) Mèo và thỏ, con nào nặng hơn?
c) Mèo, chó và thỏ, con nào nặng nhất, con nào nhẹ nhất?

Hướng dẫn giải

Quan sát tranh: Đĩa cân ở bên nào thấp hơn thì con vật trên đĩa đó nặng hơn. Em trả lời câu hỏi như sau:

a) Mèo và chó, con chó nặng hơn.

b) Mèo và thỏ, con mèo nặng hơn.

c) Ta có: chó nặng hơn mèo, mèo nặng hơn thỏ nên chó nặng nhất, thỏ nhẹ nhất.

Bài 3

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

Bumbii Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Quả cam nặng bằng mấy quả chanh?
b) Quả táo nặng bằng mấy quả chanh?
c) Quả bưởi nặng bằng mấy quả chanh?

Hướng dẫn giải

a) Quan sát cân thứ nhất, ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả cam nặng bằng 4 quả chanh.

b) Quan sát cân thứ hai, ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả táo nặng bằng 3 quả chanh.

c) Quan sát cân thứ ba, ta thấy cân thăng bằng nên suy ra quả bưởi nặng bằng cân nặng của 1 quả cam cộng 1 quả táo.
3 + 4 = 7.
Vậy quả bưởi nặng bằng 7 quả chanh.

Hoạt Động Tiết 2

Bài 1

Câu nào đúng, câu nào sai?

Bumbii Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg.
b) Nải chuối nặng hơn 1 kg.
c) Quả bưởi cân nặng 1 kg.       
d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi.
e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi.
      

Hướng dẫn giải

Quan sát tranh với đĩa cân để tìm câu trả lời đúng, sai:

a) Quả bóng nhẹ hơn 1 kg. Đúng (vì đĩa cân bên quả bóng cao hơn)          

b) Nải chuối nặng hơn 1 kg. Đúng (vì đĩa cân bên quả chuối thấp hơn)        

c) Quả bưởi cân nặng 1 kg. Đúng (vì hai đĩa cân thăng bằng)        

d) Quả bóng nặng bằng quả bưởi. Sai (vì quả bóng nhẹ hơn 1 kg, quả bưởi cân nặng bằng 1 kg)

e) Nải chuối nặng hơn quả bưởi. Đúng (vì nải chuối nặng hơn 1 kg, quả bưởi cân nặng bằng 1 kg)

Bài 2

Đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật dưới đây.

Bumbii Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để đọc cân nặng của mỗi quả hoặc đồ vật ta đọc số đo trước, sau đó đọc tên đơn vị “ki-lô-gam”.

Bumbii Bài 15: Ki-lô-gam trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3

Quan sát tranh rồi trả lời.

Bumbii trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Tìm số thích hợp.
Hộp A cân nặng ? kg. 
Hộp B cân nặng ? kg. 
Hộp C cân nặng ? kg. 

b) Hộp nào nặng nhất? Hộp nào nhẹ nhất?

Hướng dẫn giải

a) Quan sát tranh ta thấy cân ở mỗi trường hợp đều thăng bằng.
Do đó:
Hộp A cân nặng 3 kg.
Hộp B cân nặng 4 kg.
Hộp C cân nặng 5 kg.

b) Ta có: 3 kg < 4 kg < 5kg.
Do đó, hộp C nặng nhất, hộp A nhẹ nhất.

Luyện Tập

Bài 1

Tính (theo mẫu).
Mẫu:     5 kg + 4 kg = 9 kg;
            10 kg – 3 kg = 7 kg

a) 12 kg + 23 kg                   
45 kg + 20 kg               
9 kg + 7 kg

b) 42 kg – 30 kg                   
13 kg – 9 kg                 
60 kg – 40 kg

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép cộng hoặc trừ hai số như thông thường, sau đó ghi thêm đơn vị (kg) vào kết quả.

a)    12 kg + 23 kg = 35 kg
       45 kg + 20 kg = 65 kg
       9 kg + 7 kg = 16kg

b)    42 kg – 30 kg = 12 kg
       13 kg – 9 kg = 4 kg
       60 kg – 40 kg = 20 kg

Bài 2

Tìm số thích hợp.

Bumbii trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Con ngỗng cân nặng ? kg.
b) Con gà cân nặng ? kg.

Hướng dẫn giải

Quan sát tranh và trả lời như sau:

a) Con ngỗng cân nặng 7 kg (Vì 5 kg + 2 kg = 7 kg).

b) Con gà cân nặng 3 kg (Vì 2 kg + 1 kg = 3 kg).

Bài 3

Tìm tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao thóc.

Bumbii trang 58 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải

Để tìm tổng số ki-lô-gam thóc của hai bao thóc ta thực hiện phép cộng: 30 kg + 50 kg.

Bài giải
Cả hai bao thóc  cân nặng số ki-lô-gam là:
30 + 50 = 80 (kg)
Đáp số: 80 kg.

Bài 4

Ba chú rô-bốt rủ nhau đi cân. Rô-bốt A cân nặng 32 kg, rô-bốt B nặng hơn rô-bốt A là 2 kg, rô-bốt C nhẹ hơn rô-bốt A là 2 kg. Hỏi:
a) Rô-bốt B cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
b) Rô-bốt C cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải

a) Để tìm cân nặng của rô-bốt B ta lấy cân nặng của rô-bốt A cộng với 2 kg.
Rô-bốt B cân nặng số ki-lô-gam là:
32 + 2 = 34 (kg)

b) Để tìm cân nặng của rô-bốt C ta lấy cân nặng của rô-bốt A trừ đi 2 kg.
Rô-bốt C cân nặng số ki-lô-gam là:
32 – 2 = 30 (kg)

Xem bài giải trước: Bài 14. Luyện tập chung
Xem bài giải tiếp theo: Bài 16. Lít
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x