Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 35 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Số?

a) ….  × 4 = 12      b) 8 × ….. = 40        c) ….. × 9 = 45

Lời giải:

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

a) Số cần tìm là:

12 : 4 = 3

b) Số cần tìm là: 

40 : 8 = 5

c) Số cần tìm là:

45 : 9 = 5

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

a) 3 × 4 = 12      b) 8 × 5 = 40        c) 5 × 9 = 45

2: Số?

Thừa số984
Thừa số657
Tích5430722840

Lời giải:

Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

– Ở cột 2, số cần tìm là: 30 : 5 = 6

– Ở cột 3, số cần tìm là: 72 : 8 = 9

– Ở cột 4, số cần tìm là: 28 : 7 = 4

– Ở cột 5, số cần tìm là: 40 : 4 = 10

Ta điền như sau:

Thừa số96844
Thừa số659710
Tích5430722840

3: Nối (theo mẫu).

Bumbii Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 35 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Muốn tìm một thừa số chưa biết, ta lấy tích chia cho thừa số còn lại.

Ta có:

? x 6 = 24: thừa số cần tìm là 24 : 6 = 4

? x 5 = 45: thừa số cần tìm là 45 : 5 = 9

7 x ? = 49: thừa số cần tìm là 49 : 7 = 7

9 x ? = 72: thừa số cần tìm là 72 : 9 = 8

Ta nối như sau:

Bumbii Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia trang 35 Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

4: Có 6 can nước mắm như nhau chứa được tất cả 54 l nước mắm. Hỏi mỗi can đó chứa được bao nhiêu lít nước mắm?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số lít nước mắm mỗi can đó chứa là:

54 : 6 = 9 (lít)

Đáp số: 9 lít nước mắm

Tiết 2

1: Số?

a) …. : 4 = 9         …. : 7 = 5        …. : 8 = 6

b) 18 : …. = 2         42 :  …. = 7         40 : …. = 8

Lời giải:

a) Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

…. : 4 = 9: Số chia là 4, thương là 9. Vậy số cần tìm là: 9 × 4 = 36

…. : 7 = 5: Số chia là 7, thương là 5. Vậy số cần tìm là: 5 × 7 = 35

…. : 8 = 6: Số chia là 8, thương là 6. Vậy số cần tìm là: 6 × 8 = 48

b) Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

18 : …. = 2: Số bị chia là 18, thương là 2. Vậy số cần tìm là: 18 : 2 = 9

42 :  …. = 7: Số bị chia là 42, thương là 7. Vậy số cần tìm là: 42 : 7 = 6

40 : …. = 8: Số bị chia là 40, thương là 8. Vậy số cần tìm là: 40 : 8 = 5

Vậy ta điền số vào ô trống như sau:

a)36 : 4 = 9           35: 7 = 5             48 : 8 = 6

b) 18 : 9 = 2         42 : 6 = 7             40 : 5 = 8

2: Số?

Số bị chia724536
Số chia876
Thương959410

Lời giải:

Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân với số chia

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương

– Ở cột 2, số cần tìm là: 45 : 5 = 9

– Ở cột 3, số cần tìm là: 36 : 9 = 4

– Ở cột 4, số cần tìm là: 4 × 7 = 28

– Ở cột 5, số cần tìm là: 10 × 6 = 60

Ta điền như sau:

Số bị chia7245362860
Số chia89476
Thương959410

3: Có 30 khách du lịch tham quan trên các thuyền. Biết rằng mỗi thuyền có 6 khách du lịch. Hỏi có mấy thuyền chở khách du lịch như vậy?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

Số thuyền chở khách du lịch là:

30 : 6 = 5 (thuyền)

Đáp số: 5 thuyền

4: Viết các phép tính thích hợp vào chỗ chấm.

Từ ba trong các số 35, 3, 7, 5, 24, lập được các phép nhân hoặc phép chia thích hợp là:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Lời giải:

Ta lập được như sau:

5 × 7 = 35

35 : 5 = 7

35 : 7 = 5

Bài 13: Tìm thành phần trong

Xem bài giải trước: Bài 12: Bảng nhân 9, bảng chia 9
Xem bài giải tiếp theo: Bài 14: Một phần mấy
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x