Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu SBT

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu SBT trang 30 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu. Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu.

Câu 12.1

Hãy chọn câu đúng về hệ QTCSDL:

A. Phần mềm hệ thống chuyên dụng quản lí thư mục, tập chứa dữ liệu.

B. Phần mềm cung cấp phương thức để lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của CSDL, bảo mật và an toàn dữ liệu. Hệ QTCSDL cũng cung cấp các công cụ cho người dùng phát triển ứng dụng.

C. Phần mềm giúp người dùng trực tiếp cập nhật và truy xuất CSDL.

D. Phần mềm giúp truy cập từ xa vào CSDL.

Đáp án: phương án B.

Hệ QTCSDL là phần mềm cung cấp phương thức để lưu trữ, cập nhật và truy xuất dữ liệu của CSDL, bảo mật và an toàn dữ liệu.

Hệ QTCSDL cũng cung cấp giao diện lập trình ứng dụng cho các nhà phát triển ứng dụng và người dùng.

Câu 12.2

Nhóm chức năng nào không thuộc chức năng của hệ quản trị CSDL?

A. Định nghĩa dữ liệu.

B. Cập nhật và truy xuất dữ liệu.

C. Xác định vị trí lưu trữ dữ liệu.

D. Bảo mật và an toàn dữ liệu.

Đáp án: phương án C.

Chức năng của hệ quản trị CSDL: định nghĩa dữ liệu; cập nhật và truy xuất dữ liệu; bảo mật, an toàn CSDL.

Câu 12.3

Chức năng nào không thuộc nhóm chức năng định nghĩa CSDL của hệ QTCSDL?

A. Chỉnh sửa dữ liệu lưu trữ trong CSDL.

B. Khai báo tên của các CSDL.

C. Tạo lập và sửa đổi cấu trúc bên trong của mỗi CSDL.

D. Khai báo các ràng buộc đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

Đáp án: phương án A.

Chỉnh sửa dữ liệu lưu trữ trong CSDL thuộc nhóm chức năng cập nhật và truy xuất dữ liệu.

Câu 12.4

Chọn phương án ghép sai. Nhóm chức năng cập nhật và truy xuất CSDL.

A. thêm dữ liệu vào dữ liệu đã có.

B. thay đổi cấu trúc dữ liệu.

C. truy xuất dữ liệu theo những tiêu chí khác nhau.

D. sửa chữa, xoá bỏ dữ liệu được lưu trữ trong CSDL.

Đáp án: phương án B.

Thay đổi cấu trúc dữ liệu thuộc chức năng định nghĩa dữ liệu.

Câu 12.5

Chọn phương án ghép sai. Nhóm chức năng bảo mật, an toàn chữ hiệu trong CSDL.

A. chỉnh sửa các dữ liệu không chính xác trong CSDL.

B. quản lí quyền truy cập của người dùng đối với CSDL.

C. sao lưu dữ liệu và phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu.

D. kiểm soát các giao dịch với CSDL.

Đáp án: phương án A.

Chỉnh sửa các dữ liệu không chính xác trong CSDL thuộc chức năng cập nhật và truy xuất dữ liệu.

Câu 12.6

Phần mềm ứng dụng CSDL là gì?

A. Là phần mềm quản trị CSDL.

B. Là phần mềm được xây dựng tương tác với hệ QTCSDL nhằm mục đích hỗ trợ người dùng khai thác thông tin từ CSDL một cách thuận tiện theo các yêu cầu xác định.

C. Là phần mềm hỗ trợ người dùng cập nhật, truy xuất CSDL theo một giao diện đồ hoạ.

D. Là phần mềm thực hiện các chức năng phân tích, thống kê từ dữ liệu trong CSDL để phục vụ một yêu cầu thực tiễn.

Đáp án: phương án B.

Phần mềm ứng dụng CSDL là phần mềm được xây dựng tương tác với hệ QTCSDL nhằm mục đích hỗ trợ người dùng khai thác thông tin từ CSDL một cách thuận tiện theo các yêu cầu xác định.

Câu 12.7

Các hệ QTCSDL cung cấp giao diện lập trình ứng dụng nhằm mục đích gì?

A. Hỗ trợ người dùng cập nhật, truy xuất dữ liệu bằng các thao tác trực tiếp.

B. Hỗ trợ người phát triển ứng dụng CSDL các công cụ để có thể cập nhật và truy xuất dữ liệu từ bên trong chương trình ứng dụng của họ.

C. Hỗ trợ người dùng dễ dàng cập nhật, truy xuất dữ liệu với giao diện trực quan.

D. Hỗ trợ người dùng truy cập dữ liệu từ xa qua mạng.

Đáp án: phương án A.

Các hệ QTCSDL cung cấp giao diện lập trình ứng dụng nhằm mục đích hỗ trợ người dùng cập nhật, truy xuất dữ liệu bằng các thao tác trực tiếp.

Câu 12.8

Hệ CSDL là gì?

A. Là hệ thống gồm ba thành phần: các phần mềm ứng dụng CSDL, hệ quản trị CSDL và các CSDL.

B. Là tập hợp tất cả các CSDL.

C. Là tập hợp tất cả các CSDL trong một hệ QTCSDL.

D. Là hệ thống các phần mềm ứng dụng CSDL.

Đáp án: phương án A.

Hệ CSDL gồm ba thành phần: CSDL, hệ QTCSDL và các phần mềm ứng dụng CSDL.

Câu 12.9

Hệ CSDL tập trung là gì?

A. Là hệ CSDL mà tất cả các thành phần của nó cùng tập trung trên một máy tính.

B. Là hệ CSDL mà CSDL của nó được lưu trữ trên một máy tính.

C. Là hệ CSDL một người dùng trên một máy tính.

D. Là hệ CSDL mà tất cả các ứng dụng CSDL được cài đặt tập trung trên một máy tính.

Đáp án: phương án B.

Hệ CSDL tập trung là hệ CSDL mà CSDL được lưu trữ tập trung trên một máy tính.

Câu 12.10

Với hệ CSDL phân tán, khẳng định nào sau đây là không đúng?

A. CSDL được lưu trữ phân tán trên nhiều máy tính, có thể ở rất xa nhau về vị trí địa lí nhưng được kết nối với nhau qua mạng máy tính.

B. Hệ CSDL phân tán cho phép người dùng truy cập dữ liệu được lưu trữ ở nhiều máy tính khác nhau trên mạng máy tính.

C. Hệ CSDL phân tán là hệ thống có nhiều ứng dụng được cài đặt phân tán trên các máy tính khác nhau cùng truy cập một CSDL.

D. Dễ dàng mở rộng, tính sẵn sàng và độ tin cậy được nâng cao.

Đáp án: phương án C.

Hệ CSDL phân tán cho phép người dùng truy cập dữ liệu được lưu trữ ở nhiều máy tính khác nhau trên mạng máy tính.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SBT lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x