Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình SBT

Thực hành tạo phim hoạt hình SBT trang 82 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 30. Biên tập phim SBT

Biên tập phim SBT trang 80 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim SBT

Khám phá phần mềm làm phim SBT trang 77 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 28. Tạo ảnh động SBT

Bài Tạo ảnh động SBT trang 76 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Continue Reading

Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng SBT

Công cụ vẽ và một số ứng dụng SBT trang 75 lớp 11 Tin học ứng…

Continue Reading

Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SBT

Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SBT trang 74 lớp 11 Tin…

Continue Reading

Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT

Bài Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT trang 72 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu SBT

Thực hành sao lưu dữ liệu SBT trang 71 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SBT

Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SBT trang 70 lớp 11…

Continue Reading

Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu

Bài Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu SBT trang 69 lớp 11…

Continue Reading