Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim SBT

Khám phá phần mềm làm phim SBT trang 77 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 28. Tạo ảnh động SBT

Bài Tạo ảnh động SBT trang 76 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài

Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng SBT

Công cụ vẽ và một số ứng dụng SBT trang 75 lớp 11 Tin học ứng…

Đọc bài

Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SBT

Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SBT trang 74 lớp 11 Tin…

Đọc bài

Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT

Bài Phần mềm chỉnh sửa ảnh SBT trang 72 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu SBT

Thực hành sao lưu dữ liệu SBT trang 71 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Đọc bài

Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SBT

Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SBT trang 70 lớp 11…

Đọc bài

Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu

Bài Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu SBT trang 69 lớp 11…

Đọc bài

Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng

Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng SBT trang 68 lớp 11…

Đọc bài

Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài

Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài SBT trang 67 lớp 11 Tin học…

Đọc bài