Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SBT

Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SBT trang 70 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu. Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng.

Câu 23.1

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh với đầy đủ thông tin idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh, tenDantoc.

Đáp án:

Liên kết bảng hocsinh với bảng dantoc.

Dùng câu truy vấn SQL, ta được kết quả như hình sau:

Câu 23.2

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh với đầy đủ thông tin idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh, tenXa.

Đáp án:

Liên kết bảng hocsinh với bảng xa. Dùng câu truy vấn SQL, ta được kết quả như hình sau:

Câu 23.3

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh với đầy đủ thông tin idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh, tenDantoc, tenXa.

Đáp án:

Liên kết bảng hocsinh với bảng dantoc và bảng xa.

Dùng câu truy vấn SQL, ta được kết quả như hình sau:

Câu 23.4

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh trong trường thuộc dân tộc Kinh, bao gồm idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh.

Đáp án:

Liên kết bảng hocsinh với bảng dantoc.

Dùng câu truy vấn SQL, ta được kết quả như hình sau:

Câu 23.5

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh trong trường không phải dân tộc Kinh, bao gồm idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh.

Đáp án:

Liên kết bảng hocsinh với bảng dantoc.

Dùng câu truy vấn SQL, ta được kết quả như hình sau:

Câu 23.6

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh, bao gồm idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh ở một xã/phường có tên đầy đủ cụ thể.

Đáp án:

Liên kết bảng hocsinh với bảng xa.

Dùng câu truy vấn SQL, ta được kết quả như hình sau:

Câu 23.7

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh trong trường, bao gồm idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh, tenDantoc ở một xã/phường có tên đầy đủ cụ thể.

Đáp án:

Liên kết bảng xa với các bảng hocsinh, dantoc và thêm điều kiện WHERE.

Câu 23.8

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh trong trường thuộc dân tộc Kinh, bao gồm idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh, tenXa.

Đáp án:

Liên kết bảng xa với các bảng hocsinh, dantoc và thêm điều kiện WHERE.

Câu 23.9

Hãy viết câu truy vấn SQL lấy ra danh sách tất cả các học sinh, bao gồm idHs, cccd, hoten, gioitinh, ngaysinh, tenDantoc, tenXa trong một lớp với tên lớp đầy đủ.

Đáp án:

Liên kết bảng lop với các bảng lophs, hocsinh, dantocxa.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SBT lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x