Từ để hỏi. (Question word/ W-H)

Từ để hỏi là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Continue Reading

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Continue Reading

Thì hiện tại đơn (The simple present)

Cách dùng thì hiện tại đơn. Diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra…

Continue Reading
Top dog

Top dog là gì? Ý nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

Để tiếp tục loạt bài về các thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh, hôm nay…

Continue Reading
a pice of cake

A piece of cake là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Để tiếp tục loạt bài về các thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh, hôm nay…

Continue Reading

Thì tương lai đơn (The simple future)

1. Cách dùng thì tương lai đơn. Diễn tả một quyết định hay một ý định…

Continue Reading

Những điều thú vị trong Tiếng Anh có thể bạn chưa biết

Tiếng Anh là một ngôn ngữ phong phú và chứa đựng những điều thú vị mà…

Continue Reading

Way to go là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Thành ngữ là một phần quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào, Tiếng Anh cũng…

Continue Reading
Take into account

Take into account là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Take into account là một thành ngữ được sử dụng khá phổ biến trong Tiếng Anh.…

Continue Reading

Danh từ

Danh từ là bài học đầu tiên cho các loại từ trong tiếng Anh. Hôm nay…

Continue Reading