Số hạng – Tổng

Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đề bài 1: Gọi tên các thành phần của phép tính.

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Áp dụng: số hạng + số hạng = tổng
Trong phép tính 14 + 75 = 89, ta có 14 và 75 là các số hạng, 89 là tổng.
Trong phép tính 5 + 32 = 37, ta có 5 và 32 là các số hạng, 37 là tổng.

Đề bài 2: Tính tổng của các số.

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

a) 4 và 5                                 
b) 30 và 10                           
c) 52, 41 và 6

Hướng dẫn giải:
Quan sát ví dụ mẫu, ta thấy có 2 cách tính:
Cách 1: Tính theo hàng ngang.
Cách 2: Đặt tính rồi tính.

Cách 1: Tính theo hàng ngang ta được kết quả sau:
a) 4 + 5 = 9                       
b) 30 + 10 = 40                 
c) 52 + 41 + 6 = 99

Cách 2: Đặt tính rồi tính
Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Luyện tập

Đề bài 1: Đặt tính rồi tính tổng.
a) Các số hạng là 43 và 25.
b) Các số hạng là 55 và 13.
c) Các số hạng là 7 và 61.

Hướng dẫn giải:
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Cộng các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Số? 

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát các số đã cho ta thấy tổng của 2 ô cạnh nhau ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên, từ đó ta tìm được các số còn thiếu.
a) Ta có: 3 + 1 = 4; 1 + 4 = 5 và 4 + 5 = 9.
Do đó, số cần điền vào dấu ? là 9.

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Cũng áp dụng như câu a, em điền số như sau:

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Biết ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10.

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Vì ba số theo hàng hay theo cột đều có tổng là 10, nên ta có:
2 + 5 + ? = 10 hay 7 + ? = 10.
Số cần điền vào dấu chấm hỏi trên là 3.
Em tiếp tục áp dụng như cách trên và điền các số còn thiếu như sau:

Bumbii Số hạng – Tổng trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Mỗi con vật che số nào?

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát ví dụ mẫu ta thấy số mà mỗi con vật che bằng tổng của hai số liên tiếp trong vòng tròn.
Ta có:
30 + 41 = 72;  41 + 56 = 97;  56 + 30 = 86;
25 + 12 = 37;  12 + 30 = 42;  30 + 25 = 55.

Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Quan sát tranh
a) Số?

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Viết hai phép tính cộng theo tranh.

Hướng dẫn giải:
a) Quan sát tranh vẽ rồi đếm số lượng mỗi quả có trên đĩa để điền số như sau:

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Áp dụng: Số hạng + Số hạng = Tổng, ta viết hai phép tính như sau:
    3 + 2 = 5 ;
   2 + 3 = 5.

Vui học: Nhận xét vị trí các số hạng

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát tranh vẽ em thấy:
Vị trí các số hạng được hoán đổi cho nhau nhưng kết quả tổng không thay đổi.

Đề bài 6: Số? (theo mẫu)

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Áp dụng: Số hạng + Số hạng = Tổng.
Em hoàn thiện bảng như sau:

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Tìm trứng cho gà mẹ.

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Em tìm tổng ở mỗi quả trứng (số hạng + số hạng) và nối với gà mẹ thích hợp như sau:

Bumbii trang 13 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Ước lượng
Xem bài giải tiếp theo: Số bị trừ – Số trừ – Hiệu
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x