Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đề bài 1: Gọi tên các thành phần của phép tính:

Bumbii Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Áp dụng: Số bị trừ – số trừ = hiệu.
Trong phép tính 10 – 4 = 6, ta có 10 là số bị trừ, 4 là số trừ và 6 là hiệu.

Trong phép tính 95 – 10 = 85, ta có 95 là số bị trừ, 10 là số trừ và 85 là hiệu.

Trong phép tính , ta có 49 là số bị trừ, 7 là số trừ và 42 là hiệu. 

Đề bài 2: Tính hiệu của hai số.

Bumbii Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Cách 1: Tính theo hàng ngang. Em nhẩm tính và ghi kết quả như sau:
a)  9 – 5 = 4  
b) 50 – 20 = 30  
c) 62 – 0 = 62

Cách 2: Đặt tính rồi tính.
Viết các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Luyện tập

Đề bài 1: Đặt tính rồi tính hiệu.
a) Số bị trừ là 63, số trừ là 20.                   
b) Số bị trừ là 35, số trừ là 15.
c) Số bị trừ là 78, số trừ là 52.                   
d) Số bị trừ là 97, số trừ là 6.

Hướng dẫn giải:
Áp dụng: Số bị trừ – số trừ = hiệu.
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Thực hiện trừ các chữ số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Tính nhẩm:

2 + 830 + 5086 + 0
10 – 880 – 5089 – 9
10 – 280 – 3089 – 0

Hướng dẫn giải:
Ở cột thứ nhất: Em nhẩm: 8 + 2 = 10, từ phép cộng này em suy ra kết quả của các phép trừ:
10 – 2 = 8
10 – 8 = 2

Ở cột thứ hai: Em nhẩm bằng cách cộng hoặc trừ chục:
3 chục + 5 chục = 8 chục
Hay 30 + 50 = 80.
Từ phép cộng này em suy ra kết quả của phép trừ.

Ở cột thứ ba: Khi cộng hoặc trừ một số với số 0, kết quả của phép tính là chính số đó.

Em điền kết quả như sau:

2 + 8 = 1030 + 50 = 8086 + 0 = 86
10 – 8 = 280 – 50 = 3089 – 9 = 80
10 – 2 = 880 – 30 = 5089 – 0 = 89

Đề bài 3: Số?

Bumbii Số bị trừ – Số trừ – Hiệu trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Quan sát các số đã cho ta thấy tổng hai số ở hàng dưới bằng số ở hàng trên, hay số còn thiếu bằng hiệu của số ở hàng trên và số đã biết ở hàng dưới

a) Số cần điền vào ? là: 5 – 1 = 4.
Vậy ta có kết quả như sau:

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Cũng áp dụng như câu a, em điền số như sau:

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Số?

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Các em quan sát mẫu, nhận thấy rằng:
Số 70 là tổng của hai số hạng bên dưới là 30 và 40. Ngược lại các em sẽ có 70 – 30 = 40
Hoặc 70 – 40 = 30

Dựa vào mẫu các em điền số thích hợp vào từng ô trống.
Ta có:    50 – 20 = 30;
            60 – 40 = 20;
            90 – 90 = 0.

Vậy ta có kết quả như sau: 

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Tính để tìm bó cỏ cho bò.

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải:
Em tìm hiệu ở mỗi bó cỏ và nối với chú bò thích hợp.
Hiệu của 25 và 20 là:   25 – 20 = 5.
Thực hiện tương tự cho các phép tính khác, em có kết quả như sau:

Bumbii trang 17 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Số hạng – Tổng
Xem bài giải tiếp theo: Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x