Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể

Ôn tập: Biểu đồ tranh – Có thể, chắc chắn, không thể trang 111 SGK toán lớp…

Continue Reading

Ôn tập hình học và đo lường

Ôn tập hình học và đo lường trang 108 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading

Ôn tập phép nhân và phép chia

Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading

Ôn tập phép cộng và phép trừ

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading

Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 99 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

Tiền Việt Nam

Tiền Việt Nam trang 95 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Một số…

Continue Reading

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 92 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

Ki – lô – gam

Ki – lô – gam trang 87 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading