Ôn tập phép cộng và phép trừ

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Quan sát hình vẽ sau:

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Tính:
a) Tổng số bút chì ở hình A và hình B.

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B.

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Trong hình A có 6 giỏ bút + 4 chiếc bút. (Mỗi giỏ gồm 10 chiếc bút)
Vậy hình A có 64 chiếc bút.

Trong hình B có 5 giỏ bút + 5 cái bút. (Mỗi giỏ gồm 10 chiếc bút)
Vậy trong hình B gồm 55 chiếc bút.

a) Tổng số bút chì ở hình A và hình B là:
                 64 + 55 = 119

b) Hiệu số bút chì ở hình A và hình B là:
                   64 – 55 = 9

Đề bài 2: Tính nhẩm.

a) 80 + 20b) 500 + 200
70 + 50800 – 400
160 – 90320 + 300
220 – 50670 – 500

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm bằng cách cộng, trừ các số tròn chục và tròn trăm rồi hoàn thiện các phép tính.

a) 80 + 20 = 100b) 500 + 200 = 700
70 + 50 = 120800 – 400 = 400
160 – 90 = 70320 + 300 = 620
220 – 50 = 170670 – 500 = 170

Đề bài 3: Đặt tính rồi tính.

356 + 127762 – 237450 – 248
84 + 520948 – 64139 + 670

Hướng dẫn giải
Đặt tính sao cho các số ở cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Phép tính cộng: 356 + 127
Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 6 + 7 bằng 13, viết 3 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).
Cộng chữ số hàng chục: 5 + 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8.
Cộng chữ số hàng trăm: 3 + 1 bằng 4, viết 4.
Vậy: 356 + 127 = 483

Phép tính trừ: 762 – 237
Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 2 không trừ được 7, lấy 12 – 7 bằng 5, viết 5 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).
Trừ chữ số hàng chục: 3 thêm 1 bằng 4, 6 – 4 bằng 2, viết 2.
Trừ chữ số hàng trăm: 7 – 2 bằng 5, viết 5.
Vậy: 762 – 237 = 525.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Tìm xe cho các bạn.

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tính kết quả các phép cộng rồi nối với xe ghi số tương ứng.
324 + 231 = 555
221 + 334 = 555

637 + 251 = 888
251 + 637 = 888

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Mỗi con vật che số nào?

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm các số còn thiếu bằng cách cộng, trừ các số tròn trăm, tròn chục rồi xác định số bị che bởi mỗi con vật.

Bumbii Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Vậy con sứa che số 400.          Con cua che số 300.
Sao biển che số 70.                  Cá ngựa che số 130.

Đề bài 6: Mỗi bông hoa che số nào?
Mẫu:

Bumbii trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát ví dụ mẫu em nhận thấy quy luật: Mỗi số ở vòng ngoài bằng tổng của hai số ở hai bên.
80 = 30 + 50
70 = 30 + 40
90 = 40 + 50

Từ đó em tính tổng hai số hai bên bông hoa để tìm số ở bông hoa.

a) Bông hoa tím: 25 + 35 = 60. Vậy bông hoa tím che số 60.
Bông hoa xanh dương: 35 + 55 = 90. Vậy bông hoa xanh dương che số 90.
Bông hoa đỏ: 55 + 25 = 80. Vậy bông hoa đỏ che số 80.

b) Em làm tương tự câu a

c) Làm tương tự câu a và b em được hai số 70 và 90 như bên dưới.
Em tiếp tục tìm số cho bông hoa ở giữa số 100 và 90.
Em có: 40 + ? = 100 hoặc 30 + ? = 90
Vậy số cần tìm là 60.

d) Áp dụng câu a và b em tìm được số 15 (bằng 7 + 8) như hình bên dưới.
Sau đó em tìm số ở bông hoa màu vàng.
Ta có 7 + ? = 12
Vậy số cần tìm là số 5.

Khi đó số cần tìm ở bông hoa màu xanh là 5 + 8 = 13.

Em điền kết quả như sau:

Bumbii trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Số?
Mẫu:

Bumbii trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em quan sát ví dụ mẫu và tìm quy luật của bài toán: Số ở giữa bằng tổng của ba số ở xung quanh.
36 + 42 + 12 = 90

a) Số ở giữa là: 23 + 14 + 80 = 117.

b) Em có phép tính: 57 + 13 + ?  = 70
Mà 57 + 13 = 70
70 + ? = 70, em có 70 + 0 = 70
Nên: 57 + 13 + 0 = 70, em điền số 0 vào vị trí còn thiếu.
Vậy em điền được như sau: 

Bumbii trang 102 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 8: Nam và Hà vào vườn hái dâu. Nam hái được 125 quả, Hà hái được 167 quả. Hỏi Nam hái được ít hơn Hà bao nhiêu quả dâu?

Hướng dẫn giải
Số quả dâu Nam hái ít hơn Hà = Số quả dâu Hà hái được – Số quả dâu Nam hái được.

Bài giải
Nam hái được ít hơn Hà số quả dâu là:
167 – 125 = 42 (quả)
Đáp số: 42 quả

Đề bài 9: Giải bài toán theo tóm tắt sau:
Thửa ruộng thứ nhất: 216 cuộn rơm.
Thửa ruông thứ hai: 328 cuộn rơm.
Cả hai thửa ruộng: …. cuộn rơm?

Hướng dẫn giải
Số cuộn rơm ở cả hai thửa ruộng = Số cuộn rơm ở thửa ruộng thứ nhất + Số cuộn rơm ở thửa ruộng thứ hai.

Bài giải
Cả hai thửa ruộng có số cuộn rơm là:
216 + 328 = 544 (cuộn rơm)
Đáp số: 544 cuộn rơm

Xem bài giải trước: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập phép nhân và phép chia
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x