Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đặt tính rồi tính.

218 + 543670 + 139627 + 8
394 + 41246 + 6180 + 747

Hướng dẫn giải
Đặt tính sao cho các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Phép tính: 218 + 543
Em thực hiện cộng chữ số hàng đơn vị: 8 + 3 bằng 11, viết 1 nhớ 1 (nhớ 1 sang hàng chục).
Cộng chữ số hàng chục: 1 + 4 bằng 5 thêm 1 bằng 6, viết 6.
Cộng chữ số hàng trăm: 2 + 5 bằng 7, viết 7.
Vậy: 218 + 543 = 761.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Luyện tập

Đề bài 1: Số?

Số hạng65238417350174
Số hạng139205436188909
Tổng?????

Hướng dẫn giải
Áp dụng công thức: Số hang + Số hạng = Tổng
652 + 139 = 791
Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau: 

Số hạng65238417350174
Số hạng139205436188909
Tổng791589609689983

Đề bài 2: Số?
a) 500 + 20 + 6 = ….
b) 50 + 2 + 600 = ….
c) 5 + 60 + 200 = ….

Hướng dẫn giải
Phép tính: 500 + 20 + 6
Em quan sát thấy đây là tổng trăm, chục, đơn vị của một số có ba chữ số:
526 = 500 + 20 + 6
Do đó: 500 + 20 + 6 = 526

Thực hiện tương tự với phép tính còn lại, em được:
a) 500 + 20 + 6 = 526
b) 50 + 2 + 600 = 652
c) 5 + 60 + 200 = 265

Đề bài 3: >, <, =
700 + 30 + 8 …. 738
900 + 60 + 1 ….. 691
400 + 40 …. 404

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm kết quả các phép cộng rồi so sánh hai vế và điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.
700 + 30 + 8 = 738
900 + 60 + 1 = 961, em so sánh: 961 > 691
400 + 40 = 440, em so sánh 440 > 404.

Vậy em điền như sau:
700 + 30 + 8 = 738
900 + 60 + 1 > 691
400 + 40 > 404

Đề bài 4: Tính:
a) 632 + 118 + 247
b) 435 + 129 + 315

Hướng dẫn giải
Em thực hiện tính tổng các số từ trái sang phải.
a) 632 + 118 + 247 = 750 + 247 = 997
b) 435 + 129 + 315 = 564 + 315 = 879

Đề bài 5: Dưới đây là số trứng của mỗi con gà đẻ trong 1 năm.

Bumbii Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 89 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Số?
a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là .?. quả.
b) Tổng số trứng của cả ba con gà là .?. quả.

Hướng dẫn giải
a) Tổng số trứng của gà nâu và gà trắng là:
168 + 207 = 375 (quả)

b) Tổng số trứng của cả ba con gà là:
168 + 207 + 200 = 375 + 200 = 575 (quả)
Hoặc: 375 + 200 = 575 (quả)

Đề bài 6: a) Một trang trại nuôi 387 con gà đẻ trứng và 550 con gà lấy thịt. Hỏi trang trại nuôi tất cả bao nhiêu con gà?

b) Mỗi tuần lễ, gà đẻ trứng ăn hết 409 kg thức ăn, gà lấy thịt ăn hết 231 kg thức ăn. Hỏi mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn?

Hướng dẫn giải
Số con gà trang trại nuôi tất cả = Số con gà đẻ trứng + Số con gà lấy thịt.
Số kg thức ăn mỗi tuần hai loại gà ăn hết = Số kg thức ăn của gà trắng + Số kg thức ăn của gà lấy thịt.

Bài giải
a) Trang trại nuôi tất cả số con gà là:
387 + 550 = 937 (con gà)
b) Mỗi tuần lễ, cả hai loại gà ăn hết số ki-lô-gam thức ăn là:
409 + 231 = 640 (kg)
Đáp số: a) 937 con gà
                 b) 640 kg

Thử thách

Số?

Bumbii  trang 89 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình ta thấy:
Hình thứ nhất (dữ kiện thứ nhất): Gà mái = 2 gà con.
Hình thứ hai (dữ kiện thứ hai): Gà trống = 3 gà con.
Hình thứ ba (dữ kiện thứ ba): Gà trống + gà mái + gà con = 5 + 1 = 6 kg

Em thay dữ kiện thứ nhất và dữ kiện thứ hai vào dữ kiện thứ ba, em được:
3 gà con + 2 gà con + 1 gà con = 6 kg
Hay 6 gà con = 6 kg.
Vậy gà con cân nặng 1 kg, khi đó gà mái nặng 2 kg và gà trống nặng 3 kg.

Xem bài giải trước: Ki – lô – gam
Xem bài giải tiếp theo: Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x