Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: a) Viết số học sinh mỗi đội tham dự Hội khỏe Phù Đổng.

Bumbii Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị.
c) Viết số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé.
d) Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn?

Hướng dẫn giải
a) Em quan sát hình vẽ, xác định số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết số tương ứng với số học sinh của mỗi đội.
Số học sinh của đội A gồm: 1 trăm, 2 chục và 7 đơn vị. Vậy đội A có 127 bạn.  
Số học sinh của đội B gồm 2 trăm, 6 chục và 5 đơn vị. Vậy đội B có 265 bạn.
Số học sinh của đội C gồm 1 trăm, 7 chục và 4 đơn vị. Vậy đội B có 174 bạn.
Số học sinh của đội D gồm 2 trăm, 6 chục và 1 đơn vị. Vậy đội D có 261 bạn.

b) Em viết số học sinh mỗi đội thành tổng các trăm, chục, đơn vị. em được kết quả như sau:
Đội A : 127 = 100 + 20 + 7
Đội B : 265 = 200 + 60 + 5
Đội C : 174 = 100 + 70 + 4
Đội D : 261 = 200 + 60 + 1

c) Em có: 265 > 261 > 174 > 127 
Vậy số học sinh bốn đội theo thứ tự từ lớn đến bé: đội B, đội D, đội C, đội A.

d) Đội B có nhiều học sinh nhất là 265 bạn, đội A có ít học sinh nhất là 127 bạn.
Để tính đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất bao nhiêu bạn, em lấy số học sinh ở đội nhiều học sinh nhất là 265 bạn trừ đi số học sinh ở đội ít học sinh nhất là 127 bạn. Em có phép tính: 265 – 127 = 138 bạn.
Vậy:
Đội nhiều học sinh nhất hơn đội ít học sinh nhất số bạn là: 138 bạn.

Đề bài 2: Đặt tính rồi tính.

754 – 623548 + 17062 + 218450 – 36

Hướng dẫn giải
Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Phép tính: 754 – 623
Em thực hiện trừ chữ số hàng đơn vị: 4 – 3 bằng 1, viết 1
Trừ chữ số hàng chục: 5 – 2 bằng 3, viết 3
Trừ chữ số hàng trăm: 7 – 6 bằng 1, viết 1
Vậy: 754 – 623 = 131.

Em làm tương tự với các phép tính tiếp theo và được kết quả như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Tìm số, biết ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150.

Bumbii Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào dữ kiện ba số theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo đều có tổng là 150, em thực hiện các phép tính theo hàng ngang, theo cột dọc hay theo hàng chéo để tìm được số còn thiếu. 

40 + ? + 80 = 150 hay 120 + ? = 150. Số cần tìm là 150 – 120 = 30.

40 + ? + 20 = 150 hay 60 + ? = 150. Số cần tìm là 150 – 60 = 90.

20 + ? + 60 = 150 hay 80 + ? = 150. Số cần tìm là 150 – 80 = 30.

80 + ? + 60 = 150 hay 140 + ? = 150. Số cần tìm là 150 – 140 = 10.

40 + ? + 60 = 150 hay 100 + ? = 150. Số cần tìm là 150 – 100 = 50.

Em điền được như sau: 

Bumbii Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Có thể, chắc chắn hay không thể?

Bumbii Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em quan sát bức tranh em thấy quả đang được phóng từ bên dưới lên theo hướng tới vòng tròn, nên em dự đoán khả năng xảy ra sự việc như sau:

Quả còn có thể chui qua vòng tròn.

Đề bài 5: Đội múa sạp có 22 bạn, trong đó có 6 bạn trai. Hỏi đội múa sạp có bao nhiêu bạn gái?

Bumbii Em làm được những gì? trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số bạn gái của đội múa sạp = Tổng số bạn của đội múa sạp – 6 bạn trai.

Bài giải
Số bạn gái của đội múa sạp là:
22 – 6 = 12 (bạn)
Đáp số: 12 bạn

Đề bài 6: Buổi liên hoan văn nghệ có 128 bạn diễn viên và 465 bạn khán giả. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn diễn viên và khán giả?

Bumbii trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Số bạn diễn viên và khán giả = Số bạn diễn viên + Số bạn khán giả.

Bài giải
Có tất cả số bạn diễn viên và khán giả là:
128 + 465 = 593 (bạn)
Đáp số: 593 bạn

Thử thách
Mỗi con vật nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bumbii trang 96 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát cân thứ nhất em có: Con vịt + 3 kg = 10 kg.
Vậy con vịt cân nặng 10 kg – 3 kg = 7 kg.

Quan sát cân thứ hai em có: Con mèo + 3 kg = Con vịt
Hay Con mèo + 3 kg = 7 kg.
Vậy con mèo nặng 7 kg – 3 kg = 4 kg

Quan sát cân thứ ba em có: Con vịt + con mèo + con chó + 1 kg = 40 kg
Hay 7 kg + 4 kg + con chó + 1 kg = 40 kg
Vậy con chó cân nặng 40 kg – 7 kg – 4 kg – 1 kg = 28 kg.

Xem bài giải trước: Tiền Việt Nam
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập các số trong phạm vi 1000
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x