Ôn tập phép nhân và phép chia

Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Làm theo mẫu.
Mẫu:

Bumbii Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Tương tự như mẫu, em quan sát tranh, đếm số miếng dưa hấu và số quả cà chua trong mỗi nhóm rồi viết thành tổng các số hạng bằng nhau.
Từ đó em viết các phép nhân và phép chia tương ứng.

Bumbii Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Ôn tập: Bảng nhân 2, bảng chia 2, bảng nhân 5, bảng chia 5.
a) Đọc lần lượt các bảng.
b) Đọc các cặp phép nhân, phép chia trong bảng có liên quan.
Ví dụ: 2 x 8 = 16
           16 : 2 = 8

Bumbii Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em tự ôn tập lại bảng nhân 2, bảng chia 2, bảng nhân 5, bảng chia 5 đã học.

Đề bài 3: Tính:   

a) 2 x 4
    5 x 7
    5 x 6
    2 x 9
5 x 9
2 x 10
2 x 7
5 x 8
b) 15 : 5
    18 : 2
    35 : 5
    45 : 5
12 : 2
20 : 5
14 : 2
20 : 2

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm kết quả phép tính dựa vào bảng nhân 2, bảng chia 2, bảng nhân 5, bảng chia 5 đã học.

a) 2 x 4 = 8
    5 x 7 = 35
    5 x 6 = 30
    2 x 9 = 18 
5 x 9 = 45
2 x 10 = 10
2 x 7 = 14
5 x 8 = 40
b) 15 : 5 = 3
    18 : 2 = 9
    35 : 5 = 7
    45 : 5 = 9
12 : 2 = 6
20 : 5 = 4
14 : 2 = 7
20 : 2 = 10

Đề bài 4: a) Giải bài toán theo tóm tắt sau:
1 tổ: 5 cây
4 tổ: … cây?

Bumbii Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Mỗi con thỏ có 2 cái tai. Trong chuồng có tất cả 14 cái tai thỏ. Hỏi chuồng thỏ có bao nhiêu con?

Bumbii Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đọc và phân tích đề bài, em có:
Số cây của 4 tổ trồng được = Số cây của mỗi tổ trồng được x 4
Số con thỏ trong chuồng = Số cái tai thỏ có tất cả : số tai của mỗi con thỏ.

Bài giải
a) Số cây của 4 tổ trồng được là:
5 x 4 = 20 (cây)
b) Số con thỏ trong chuồng là:
14 : 2 = 7 (con)
Đáp số: a) 20 cây
b) 7 con

Đề bài 5: Mỗi trái cây che dấu phép tính nào (+, – , x hay : )?

Bumbii Ôn tập phép nhân và phép chia trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm kết quả các phép tính rồi viết dấu thích hợp cho mỗi quả trong hình.
10 : 5 = 2                      10 x 2 = 20
10 – 2 = 8                     10 + 5 = 15

Vậy quả cam che dấu chia “:”
Quản ổi che dấu nhân “x”
Quả măng cụt che dấu trừ “-’’
Quản dâu tây che dấu cộng “+”

Đề bài 6: Số?

Bumbii trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em lần lượt thực hiện các phép tính nhân và chia theo hàng hoặc cột: 
2 x 9 = 18
18 + 32 = 50
50 : 5 = 10
10 : 2 = 5
5 x 10 = 50.
Em điền như sau:

Bumbii trang 106 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Ôn tập phép cộng và phép trừ
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập hình học và đo lường
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x