Ước lượng

Ước lượng trang 11 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thực hành

Đề bài 1: Ước lượng rồi đếm.

Bumbii Ước lượng trang 11 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc máy bay.
Đếm: Có .?. chiếc máy bay.

Hướng dẫn giải:
Các chiếc máy bay được xếp thành 5 hàng.
Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc máy bay.
Đếm số chiếc máy bay theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục).
Ước lượng: Có khoảng 50 chiếc máy bay.

Đếm từng chiếc ta thấy có 50 chiếc máy bay.

Đề bài 2: Ước lượng rồi đếm.

Bumbii Ước lượng trang 11 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng .?. ngôi sao.
Đếm: Có .?. ngôi sao.

Hướng dẫn giải:
Các ngôi sao được xếp thành 3 nhóm.
Mỗi nhóm có khoảng 10 ngôi sao.
Đếm số ngôi sao theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục).
Ước lượng: Có khoảng 30 ngôi sao.

Đếm từng ngôi sao ta thấy có 28 ngôi sao.

Luyện tập

Đề bài 1: Ước lượng rồi đếm.

Bumbii Ước lượng trang 11 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng .?. chiếc thuyền.
Đếm: Có .?. chiếc thuyền.

Hướng dẫn giải:
Các được xếp thành 4 hàng.
Mỗi hàng có khoảng 10 chiếc thuyền.
Đếm số theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục).
Ước lượng: Có khoảng  40 chiếc thuyền.

Đếm từng chiếc thuyền ta thấy có 41 chiếc thuyền.

Đề bài 2: Ước lượng rồi đếm.

Bumbii trang 11 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.
Đếm: Có .?. quả bóng.

Hướng dẫn giải:
Các quả bóng được xếp thành 6 nhóm.
Mỗi nhóm có khoảng 10 quả bóng.
Đếm số quả bóng theo các nhóm (1 chục, 2 chục, 3 chục, 4 chục, 5 chục, 6 chục).
Ước lượng: Có khoảng  60 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 61 quả bóng.

Đề bài 3: Ước lượng rồi đếm.

Bumbii trang 11 SGK toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng .?. quả bóng.
Đếm: Có .?. quả bóng.

Hướng dẫn giải:
Các quả bóng được xếp thành 3 hàng.
Mỗi hàng có khoảng 10 quả bóng.
Đếm số quả bóng theo các hàng (1 chục, 2 chục, 3 chục).
Ước lượng: Có khoảng 30 quả bóng.

Đếm từng quả bóng ta thấy có 27 quả bóng.

Xem bài giải trước: Ôn tập các số đến 100
Xem bài giải tiếp theo: Số hạng – Tổng
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x