Đơn vị, chục, trăm, nghìn

Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Viết số, đọc số (theo mẫu).

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Một thẻ vuông tương ứng với 100, em đếm số trăm có trong hình rồi viết số, đọc số (theo mẫu).

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: Đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000.

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm thêm 1 trăm rồi điền các số tròn trăm còn thiếu trên tia số, sau đó đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000.

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đọc các số tròn trăm từ 100 đến 1000:
            100 : một trăm
            200 : hai trăm
            300: ba trăm
            400 : bốn trăm
            500: năm trăm
            600 : sáu trăm
            700: bảy trăm
            800: tám trăm
            900: chín trăm
            1000 : một nghìn

Đề bài 3: Số ?

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
• Đếm số trứng ở mỗi khay ta được 2 chục quả trứng.
• Đếm chồng trứng thứ nhất: 2 chục, 4 chục, 6 chục, 8 chục, 1 trăm.
• Đếm chồng trứng thứ hai: 2 chục, 4 chục, 6 chục, 8 chục.

Vậy: Có 1 trăm và 8 chục quả trứng.

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 4: Viết và đọc các số tròn chục từ 110 đến 200.

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Quan sát hình ảnh các khối lập phương để tìm số trăm, số chục, số đơn vị rồi viết và đọc các số tròn chục từ 110 đến 200.

Bumbii Đơn vị, chục, trăm, nghìn trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: Mỗi con chim sẽ bay đến cây nào?

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm thêm 1 chục (hay 10 đơn vị) rồi viết các số tròn chục còn thiếu trên tia số, sau đó nối số đó với cách đọc ghi trên con chim, ta tìm được cây mà mỗi con chim sẽ bay đến.

Số “một trăm hai mươi” viết là 120.
Số “một trăm sáu mươi” viết là 160.
Số “một trăm tám mươi” viết là 180.
Số “hai trăm” viết là 200.

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Xếp trứng gà lên xe.

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Đếm số trứng ở mỗi khung rồi nối với số ghi trên mỗi xe chở trứng tương ứng.

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Thử thách
Quan sát bức tường gạch

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Số?
a) Mỗi hàng có …… viên gạch.
b) Có tất cả …… viên gạch.
c) Mỗi màu có bao nhiêu viên gạch?

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Quan sát hình và đêm số viên gạch theo yêu cầu:
a) Đếm số viên gạch ở mỗi hàng, em thấy:
Mỗi hàng có 10 viên gạch.

b) Có 20 hàng, mỗi hàng có 10 viên gạch, số viên gạch là: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 +10 + 10 +10 +10 +10 + 10 + 10 + 10 = 200 viên gạch.
Có tất cả 200 viên gạch.

c) Em đếm số viên gạch mỗi màu, em được:

Bumbii trang 37 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Xem bài giải trước: Em làm được những gì? trang 31
Xem bài giải tiếp theo: Các số từ 101 đến 110
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x