Em làm được những gì?

Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 1: Làm theo mẫu.

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Quan sát hình ảnh, một hộp có 3 đùi gà, có 5 hộp như vậy.
Em viết tổng các số hạng bằng nhau:
3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15
Sau đó, viết tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân.
3 x 5 = 15
Từ phép nhân vừa viết được viết thành 2 phép chia tương ứng.
15 : 5 = 3
15 : 3 = 5

b) Quan sát hình ảnh, một nải chuối có 5 quả, có 7 nải như vậy.
Em thực hiện tương tự như câu a trên.

Em điền được như sau:

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 2: a) Đọc các phép nhân, phép chia trong bảng sau.
Mẫu: Hai nhân năm bằng mười.
        Mười chia hai bằng năm.
        Mười chia năm bằng hai.

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

b) Số?

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
a) Quan sát bảng, xác định các phép nhân, phép chia rồi đọc các phép nhân, phép chia tương tự như ví dụ mẫu.

• Ba nhân hai bằng sáu.
     Sáu chia hai bằng ba.
     Sáu chia ba bằng hai.

   • Bảy nhân hai bằng mười bốn.
     Mười bốn chia hai bằng bảy.
     Mười bốn chia bảy bằng hai.

b) Dựa vào các bảng nhân 2, nhân 5; các bảng chia 2, chia 5 đã học để điền các số còn thiếu vào ô có dấu “?”.

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 3: Có bao nhiêu?

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em làm tương tự mẫu:
Cách 1: Lấy số vật có trong một hàng nhân với số hàng.
Cách 2: Lấy số vật có trong một cột nhân với số cột.
a) Cách 1: Mỗi hàng có 6 hình tròn, có 2 hàng như vậy.
6 x 2 = 12

Cách 2: Mỗi cột có 2 hình tròn, có 6 cột như vậy.
2 x 6 = 12

b) Cách 1: Mỗi hàng có 5 ô vuông, có 4 hàng như vậy.
5 x 4 = 20

Cách 2: Mỗi cột có 4 ô vuông, có 5 cột như vậy.
4 x 5 = 20

Đề bài 4:

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
• Hình chữ nhật màu xanh lá cây che 5 hàng, mỗi hàng có 3 ô vuông nhỏ.
Do đó có tất cả số ô vuông nhỏ bị che là:
3 × 5 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15 (ô vuông)

• Hình vuông màu đỏ che 5 hàng, mỗi hàng có 5 ô vuông nhỏ.
Do đó có tất cả số ô vuông nhỏ là:
5 × 5 = 25 (ô vuông)

• Hình chữ nhật màu da cam che 2 hàng, mỗi hàng có 9 ô vuông nhỏ.
Do đó có tất cả số ô vuông nhỏ là:
9 × 2 = 9 + 9 = 18 (ô vuông)

Vậy:

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 5: >, <, =?

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Em tính nhẩm kết quả phép tính ở hai vế, so sánh kết quả với nhau rồi điền dấu (>, <, =) thích hợp vào ô trống.

Bumbii Em làm được những gì? trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 6: Các bao nào có cùng số lượng?

Bumbii trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Tính kết quả mỗi phép tính ghi trên mỗi bao, so sánh kết quả rồi tìm các bao có cùng số lượng.
Ta có:
5 × 2 = 10                            5 × 8 = 40
2 × 8 = 16                            2 × 5 = 10
20 + 20 = 40                        8 × 8 = 16.

Vậy hai bao có cùng số lượng được nối với nhau như sau:

Bumbii trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 7: Mỗi con vật che dấu phép tính nào (+, – , × hay :)?

Bumbii trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Dựa vào kết quả phép tính:
Nếu kết quả tăng so với các thành phần tham dự phép tính thì nghĩ đến phép tính cộng, nhân.
Nếu kết quả giảm so với các thành phần tham dự phép tính thì nghĩ đến phép tính trừ, chia.

Bumbii trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Đề bài 8: Có 10 hộp, mỗi hộp có 2 huy hiệu. Hỏi có tất cả bao nhiêu huy hiệu?

Bumbii trang 31 SGK toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Tóm tắt
Có: 10 hộp
Mỗi hộp: 2 huy hiệu
Có tất cả: … huy hiệu?

Để tìm số huy hiệu có tất cả ta lấy số huy hiệu có trong mỗi hộp nhân với số hộp.

Bài giải
Có tất cả số huy hiệu là:
2 × 10 = 20 (huy hiệu)
Đáp số : 20 huy hiệu

Xem bài giải trước: Giờ, phút, xem đồng hồ
Xem bài giải tiếp theo: Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Xem bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x