Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương

Chương 2 – Bài 8. Tổng và hiệu hai lập phương trang 26 sách bài tập toán lớp 8 tập 1 NXB Kết nối tri thức với cuộc sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

2.13. Khai triển các biểu thức sau thành đa thức:

a) \((2x + 1)(4x^2-2x + 1);\)

b) \((2x-1)(4x^2 + 2x + 1).\)

Giải

a) \((2x + 1)(4x^2-2x + 1)\)

\(= (2x + 1)[(2x)^2-2x.1 + 1]\)

\(= (2x)^3 + 13\)

\(= 8x^3 + 1.\)

b) \((2x-1)(4x^2 + 2x + 1)\)

\(= (2x-1)[(2x)^2 + 2x.1 + 1]\)

\(= (2x)^3-13\)

\(= 8x^3-1.\)

\(\)

2.14. Thay dấu ? bằng các biểu thức thích hợp.

a) \(x^3 + 125 = (x + 5)(x^2-? + 25);\)

b) \(8x^3-27y^3 = (?-3y)(? + 6xy + 9y^2).\)

Giải

a) \(x^3 + 125 = x^3 + 53 = (x + 5)(x^2-5x + 25)\)

b) \(8x^3-27y^3 = (2x)^3-(3y)^3\)

\(= (2x-3y) (4x^2 + 6xy + 9y^2).\)

\(\)

2.15. a) Cho \(a + b = 4\) và \(ab = 3.\) Tính \(a^3 + b^3.\)

b) Cho \(a-b = 4\) và \(ab = 5.\) Tính \(a^3-b^3.\)

Giải

a) Ta có: \(a^3 + b^3\)

\(= (a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3)-3a^2b-3ab^2\)

\(= (a + b)^3-3ab(a + b).\)

Thay \(a + b = 4\) và \(ab = 3\) vào biểu thức, ta có:

\(a^3 + b^3=4^3-3.3.4 = 64-36 = 28.\)

b) Ta có: \(a^3-b^3\)

\(= (a^3-3a^2b + 3ab^2-b^3) + 3a^2b-3ab^2\)

\(= (a-b)^3 + 3ab(a-b).\)

Thay \(a-b = 4\) và \(ab = 5\) vào biểu thức, ta có:

\(a^3-b^3 = 4^3 +3.5.4 = 64 + 60 = 124.\)

\(\)

2.16. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức sau không phụ thuộc vào giá trị của biến \(x:\)

a) \((2x + 3)(4x^2-6x + 9)-(2x-3)(4x^2 + 6x + 9);\)

b) \((2x-1)(4x^2 + 2x + 1)-8(x + 2)(x^2-2x + 4).\)

Giải

a) \((2x + 3)(4x^2-6x + 9)-(2x-3)(4x^2 + 6x + 9)\)

\(= (2x + 3).[(2x)^2-2x.3 + 3^2]-(2x-3)[(2x)^2 + 2x.3 + 3^2]\)

\(= (2x)^3 + 33-[(2x)^3-3^3]\)

\(= (2x)^3 + 27-(2x)^3 + 27= 54.\)

Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến \(x.\)

b) \((2x-1)(4x^2 + 2x + 1)-8(x + 2)(x^2-2x + 4)\)

\(= (2x-1).[(2x)^2+ 2x.1 + 1]-8[(x + 2)(x^2-x.2 + 2^2)]\)

\(= (2x)^3-1-8(x^3 + 2^3)\)

\(= 8x^3-1-8x^3-64=-65.\)

Vậy giá trị của biểu thức không phụ thuộc vào giá trị của biến \(x.\)

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 7. Lập phương của một tổng. Lập phương của một hiệu

Xem bài giải tiếp theo: Bài 9. Phân tích đa thức thành nhân tử

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài Tập Toán Lớp 8 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x