Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 5

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi cuối năm toán lớp 2. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1:  Điền số thích hợp vào ô trống.

a)

Số bị chia3518
Số chia52
Thương

b)

Thừa số52
Thừa số47
Tích

Trả lời:

a) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Số bị chia3518
Số chia52
Thương79

b) Để tìm tích ta lấy thừa số thứ nhất nhất với thừa số thứ hai.

Thừa số52
Thừa số47
Tích2014

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. 1 m = 100 dm      …………

B. 780 =700  + 80    …………

C. 400 + 500 = 1 000  …………

D. 1 km = 1 000 m    …………

Trả lời:

A. 1 m = 100 dm      S vì 1 m = 10 dm

B. 780 =700  +80    Đ

C. 400 + 500 = 1 000  S vì 400 + 500 = 900

D. 1 km = 1 000 m    Đ

Câu 3: Hình bên có bao nhiêu hình tứ giác?

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 5. Hình 1

A. 6 hình tứ giác

B. 7 hình tứ giác

C. 9 hình tứ giác

Trả lời:

Hình bên có  C. 9 hình tứ giác.

Câu 4: Có 45 học sinh được xếp thành 5 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

A. 6 học sinh                     

B. 40 học sinh                     

C. 9 học sinh

Trả lời:

Có 45 học sinh được xếp thành 5 hàng. Mỗi hàng có C. 9 học sinh

Câu 5: Nếu ngày 11 tháng 3 là thứ sáu thì ngày 8 tháng 3 là thứ mấy?

A. Thứ ba          

B. Thứ tư    

C. Thứ năm

Trả lời:

Nếu ngày 11 tháng 3 là thứ sáu, em đếm lùi lại 3 ngày thì được ngày 8 tháng 3 là thứ ba:

A. Thứ ba          

Câu 6: Điền dấu >, <, =  

427  …….  192 + 590                                                

227+114   …….  341                                                   

765dm  …….   756dm

2km  ……..   1000m

Trả lời:

427 < 192 + 590 (vì 192 + 590 = 782, 427 < 782)

227 + 114  = 341                                                 

765dm  >   756dm   

2km  >  1000m (vì 2 km = 2 000 m, 2 000 m < 1 000 m)

Câu 7: Đặt tính rồi tính

357 + 462           344 + 231               

863 – 617           789 – 126

Trả lời:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 5. Hình 2

Câu 8: Trang trại nhà Phong có 325 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 123 con. Hỏi trang trại nhà Phong có bao nhiêu con vịt?

Trả lời:

Bài giải

Số con vịt trang trại nhà Phong có là :

325 + 123 = 448 (con)

Đáp số : 448 con vịt

Câu 9: Điền số thích hợp vào ô trống:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 5. Hình 3

Trả lời:

Ở hình thứ nhất: số liền sau bằng số liền trước cộng 4.

Ở hình thứ hai: số liền sau bằng số liền trước cộng 100.

Bumbii Đề số 5. Hình 4

Câu 10: Tìm tổng của số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số?

Trả lời:

Số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số là: 900

Số lớn nhất có 2 chữ số là: 99

Tổng của số tròn trăm lớn nhất có 3 chữ số với số lớn nhất có 2 chữ số là:

900 + 99 = 999.

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 5
Tải file đề ôn thi có đáp án: Giải đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 5
Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 6

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x