Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 6

Bumbii xin gửi đến giáo viên, phụ huynh và các em học sinh bộ đề ôn thi cuối năm toán lớp 2. Giáo viên, phụ huynh có thể tải file đề ôn thi này ở link cuối bài viết.

Câu 1: Khoanh vào đáp án đúng.

a. Hình nào sau đây là khối trụ?

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 6. Hình 1

b. Kết quả của phép tính 2 x 6 = ….. ?  

A. 8                             

B. 12                        

C. 10                              

D. 30

Trả lời:

a. Hình C là khối trụ. Em khoanh vào C.

b. 2 x 6 = 12. Em khoanh vào B.

Câu 2: Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 6. Hình 2

Mỗi loại có bao nhiêu con? Điền số thích hợp vào ô trống:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 6. Hình 3

Ong và bướm có tất cả số con là :……………..

Trả lời:

Số con chim mỗi loại là:

Bumbii Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 - Đề số 6. Hình 4

Ong và bướm có tất cả số con là : 7 + 6 = 13 con.

Câu 3: Cho các số sau: 3, 5, 8  

a. Hãy lập các số có ba chữ số khác nhau:

…………………………………………….

b. Sắp xếp các số vừa lập được theo thứ tự từ bé đến lớn:

…………………………………………….

Trả lời:

a. Các số có ba chữ số khác nhau là: 358, 385, 583, 538, 835, 853.

b. Sắp xếp các số vừa lập được theo thứ tự từ bé đến lớn: 358, 385, 538, 583, 835, 853.

Câu 4: Số ?  

  1 m  = ………….cm                                                    1 km =…………..m                                            

30 cm =…………..dm                                                    3 m  =…………..dm

Trả lời:

   1 m  = 100 cm                                                    1 km = 1 000 m                                            

30 cm = 3 dm                                                    3 m  = 30 dm

Câu 5 : Nối phép tính với kết quả đúng:

Bumbii Đề số 6. Hình 5

Trả lời:

Bumbii Đề số 6. Hình 6

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm

1 ngày có 12 giờ ……

Tổng của số tròn chục lớn nhất có ba chữ số và 9 là 999 ……..

Thương của 30 và 5 là 7 ……..

Ki – lô – gam viết tắt là km ……..

Trả lời:

1 ngày có 12 giờ S vì 1 ngày có 24 giờ.

Tổng của số tròn chục lớn nhất có ba chữ số và 9 là 999 Đ (990 + 9 = 999)

Thương của 30 và 5 là 7 S vì 30 : 5 = 6.

Ki – lô – gam viết tắt là km S vì ki – lô – gam viết tắt là kg.

Câu 7: Trang trại nhà Phong có 325 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 128 con. Hỏi trang trại nhà Phong có bao nhiêu con vịt?

Trả lời:

Bài giải

Số con vịt trang trại nhà Phong có là:

325 + 128 =  453 (con)

Đáp số: 453 con vịt

Câu 8: Số bị trừ là số liền sau số tròn chục lớn nhất có ba chữ số, số trừ là số bé nhất có ba chữ số khác nhau. Tìm hiệu của hai số?

Trả lời:

Số bị trừ là số liền sau số tròn chục lớn nhất có ba chữ số là: 991.

Số trừ là số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102.

Hiệu của hai số trên là: 991 – 102 = 889

Tải file đề ôn thi: Đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 6
Tải file đề ôn thi có đáp án: Giải đề ôn thi cuối năm toán lớp 2 – Đề số 6

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

               

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x