Bài 5: Thao tác với thư mục, tệp

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 4: Tìm kiếm thông tin trên Internet

Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài…

Continue Reading

Bài 3: Thông tin trên trang web

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet – Bài 3: Thông tin trên trang web…

Continue Reading

Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 2: Gõ bàn phím đúng cách –…

Continue Reading

Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy tính

Chủ đề A. Máy tính và em – Bài 1: Phần cứng và phần mềm máy…

Continue Reading

Bài 15: Tạo chương trình máy tính để diễn tả ý tưởng

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 16: Chương trình của em

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 14: Khám phá môi trường lập trình trực quan

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 13: Chơi với máy tính

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài…

Continue Reading

Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn phím

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học – Bài 12B: Phần mềm luyện tập gõ bàn…

Continue Reading