Chủ đề 5. Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python

Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python trang 86 sách giáo khoa Tin Học lớp 10NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 16. Ngôn ngữ lập trình bậc cao và Python.

NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH BẬC CAO

Hoạt động 1. Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình bậc cao

1. Ngôn ngữ lập trình là gì? Có những loại ngôn ngữ lập trình nào?

Đáp án:

Ngôn ngữ lập trình là công cụ giúp con người có thể “lập trình” để giải các bài toán trên máy tính. Các ngôn ngữ lập trình có thể là ngôn ngữ máy, hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao.

2. Hãy kể tên một số ngôn ngữ lập trình bậc cao mà em biết.

Đáp án:

Các ngôn ngữ lập trình bậc cao phổ biến hiện nay là Python, C/C++, Java.

Câu hỏi: Theo em, viết chương trình bằng loại ngôn ngữ lập trình nào dễ nhất?

A. Ngôn ngữ máy.

B. Hợp ngữ.

C. Ngôn ngữ lập trình bậc cao.

Đáp án: phương án C.

Ngôn ngữ lập trình bậc cao có các câu lệnh được viết gần với ngôn ngữ tự nhiên giúp việc đọc, hiểu chương trình dễ dàng hơn.

MÔI TRƯỜNG LẬP TRÌNH PYTHON

Hoạt động 2. Làm quen với môi trường lập trình Python

1. Tìm hiểu cách viết và thực hiện các lệnh trong môi trường lập trình Python.

Đáp án:

Phần mềm Python là một môi trường lập trình cho phép soạn thảo chương trình bằng ngôn ngữ Python, hỗ trợ gỡ lỗi, phân tích cú pháp dòng lệnh và thực hiện các chương trình Python. Môi trường lập trình Python có hai chế độ: chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo.

2. Phân biệt chế độ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo chương trình của Python.

Đáp án:

Chế độ gõ lệnh trực tiếp thường được dùng để tính toán và kiểm tra nhanh các lệnh. Em có thể gõ lệnh trực tiếp sau dấu nhắc >>>

Chế độ soạn thảo dùng để viết các chương trình có nhiều dòng lệnh. Em soạn thảo chương trình hoàn chỉnh bằng cách chọn File/New File để mở màn hình soạn thảo chương trình tương tự như sau:

Câu hỏi

1. Dấu nhắc chính là con trỏ soạn thảo chương trình Python. Đúng hay sai?

Đáp án: Sai.

2. Việc thực hiện câu lệnh ở chế độ gõ lệnh trực tiếp và chế độ soạn thảo có điểm gì giống nhau, khác nhau?

Đáp án:

– Điểm giống nhau là gõ mỗi lệnh trên một dòng.

– Điểm khác nhau:

Ở chế độ gõ lệnh trực tiếp, gõ một lệnh, nhấn phím Enter sẽ chạy ngay.

Ở chế độ soạn thảo chương trình thì gõ nhiều lệnh trong một tệp và thực hiện chạy một lần.

MỘT SỐ LỆNH PYTHON ĐẦU TIÊN

Hoạt động 3. Làm quen với câu lệnh của Python

Câu hỏi

1. Kết quả của mỗi lệnh sau là gì? Kết quả đó có kiểu dữ liệu nào?

Đáp án:

5/2 là số thực, kết quả in ra là số thực 2.5.

12 + 1.5 là số thực, kết quả in ra là số thực 13.5.

“Bạn là học sinh lớp 10”, kết quả in ra là xâu kí tự.

10 + 7/2, kết quả in ra là số thực 13.5.

2. Lệnh sau sẽ in ra kết quả gì?

Đáp án: 13 + 10*3/2 – 3*2 = 22.0.

LUYỆN TẬP

Câu 1

Hãy viết lệnh để tính giá trị các biểu thức sau trong chế độ gõ lệnh trực tiếp của Python:

a) 10 + 13

b) 20 – 7

c) 3 x 10 – 16

d) 12/5 + 13/6

Đáp án:

Câu 2

Các lệnh sau có lỗi không? Vì sao?

Đáp án: Cả hai lệnh trên đều bị lỗi.

Lệnh trên: sai cú pháp của biểu thức toán học.

Lệnh dưới: sai quy cách viết xâu kí tự.

Câu 3

Viết các lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

a) 1 x 3 x 5 x 7 = 105.

b) Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

Đáp án: Lệnh in ra màn hình thông tin như sau:

a) 1 x 3 x 5 x 7 = 105.

b) Bạn Hoa năm nay 16 tuổi.

VẬN DỤNG

Câu 1. Ngoài cách viết xâu kí tự giữa cặp dấu nháy đơn hoặc nháy kép còn có thể viết giữa cặp ba dấu nháy kép. Nếu một xâu được viết giữa cặp ba dấu nháy kép thì chúng ta có thể dùng phím Enter để xuống dòng ở giữa xâu. Hãy thực hiện lệnh sau và quan sát kết quả:

Đáp án:

Câu 2. Viết chương trình Python in ra màn hình bảng nhân trong phạm vi 10.

Đáp án: chương trình được viết như sau:

Kết quả thực hiện:

__________***__________

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK tin học lớp 10 – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x