Bài tập cuối chương 5

Bài tập cuối chương \(5\) trang \(114\) Vở bài tập toán lớp \(7\) tập \(1\) NXB Chân Trời Sáng Tạo.

\(1.\) Tìm hiểu về khả năng tự nấu cơm của các bạn học sinh lớp \(7\)C được cho bởi bảng thống kê sau:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

a) Hãy phân loại dữ liệu trong bảng thống kê trên dựa trên tiêu chí định tính và định lượng.

b) Tính sĩ số của lớp.

Giải

a) Dữ liệu định tính trong bảng thống kê là khả năng tự nấu cơm: không đạt, đạt, giỏi, xuất sắc.

Dữ liệu định lượng trong bảng thống kê là số bạn tự đánh giá: \(20,\ 10,\ 6,\ 4\).

b) Sĩ số của lớp:

\(20 + 10 + 6 + 4 = 40\) (bạn).

Vậy sĩ số của lớp \(7\)C là \(40\) bạn.

\(\)

\(2.\) Tìm hiểu về sở thích đối với môn bóng chuyền của các bạn học sinh lớp \(7\)C được cho bởi bảng thống kê sau:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Dữ liệu trên có đại diện được cho thái độ đối với môn bóng đá của tất cả học sinh lớp \(7\)C hay không?

Giải

Dữ liệu trên chưa đủ đại diện cho thái độ đối với môn bóng chuyền của tất cả học sinh lớp \(7\)C vì còn thiếu các bạn nam.

\(\)

\(3.\) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải

Biểu đồ đoạn thẳng:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(\)

\(4.\) Hãy đọc dữ liệu được biểu diễn trong biểu đồ đoạn thẳng sau và ghi vào bảng thống kê tương ứng.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải

Bảng thống kê:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(5.\) Vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trong bảng thống kê sau:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải

Nhân tỉ lệ phần trăm với \(360^o\) để tìm số đo các goác biểu diễn dữ liệu:

\(31\%.360^o=111,6^o; \qquad 38\%.360^o=136.8^o; \qquad\) \(31\%.360^o=111,6^o.\)

Biểu diễn biểu đồ như sau:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(\)

\(6.\) Đọc các thông tin được ghi trong biểu đồ hình quạt tròn sau và lập bảng thống kê tương ứng.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải

Bảng thống kê:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(\)

\(7.\) Bảng dữ liệu sau cho biết số ổ bánh mì bán được tại căng tin trường Trung học cơ sở Quang Trung vào các ngày trong tuần vừa qua. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này.

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải

Biểu đồ đoạn thẳng:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

\(\)

\(8.\) Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau:

Giải Bài tập Toán Lớp 7 - NXB Chân Trời Sáng Tạo

Giải

Phân tích biểu đồ trên ta nhận thấy:

– Biểu đồ biểu diễn nhiệt độ trung bình các tháng trong năm \(2021\) tại thành phố Đà Lạt.

– Đơn vị thời gian là tháng.

– Tháng \(4\) có nhiệt độ trung bình cao nhất (\(19,1\) °C).

– Tháng \(12\) có nhiệt độ trung bình thấp nhất (\(15,7\) °C).

– Nhiệt độ trung bình tăng từ tháng \(1\) đến tháng \(4\) (từ \(16,1\) °C lên \(19,1\) °C) và từ tháng \(8\) đến tháng \(9\) (từ \(18,2\) °C lên \(18,7\) °C).

– Nhiệt độ trung bình giảm từ tháng \(4\) đến tháng \(8\) (từ \(19,1\) °C xuống \(18,2\) °C) và từ tháng \(9\) đến tháng \(12\) (từ \(18,7\) °C xuống \(15,7\) °C).

\(\)

Xem bài giải trước: Bài 3: Biểu đồ đoạn thẳng

Xem bài giải tiếp theo: Bài 1: Tỉ lệ thức – Dãy tỉ số bằng nhau

Xem thêm các bài giải khác tại: Giải Bài tập Toán Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x