Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính – trang 32 vở bài tập Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Mời các em giải bài tập cùng Bumbii.

Chủ đề 3: Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin – Bài 8: Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

Câu 1

Hãy điền các từ, cụm từ: nhánh consơ đồ hình câynhánhgốc vào chỗ chấm cho thích hợp.

…………… là một loại sơ đồ đơn giản, dễ sử dụng. Sơ đồ hình cây bắt đầu với một …………… , phân thành các …………… Mỗi nhánh lại phân thành các …………… hoặc lá.

Lời giải:

Sơ đồ hình cây là một loại sơ đồ đơn giản, dễ sử dụng. Sơ đồ hình cây bắt đầu với một gốc, phân thành các nhánh. Mỗi nhánh lại phân thành các nhánh con hoặc lá.

Câu 2

Đánh dấu ✔ vào ô trống tương ứng.

ĐúngSai
a) Sơ đồ hình cây có nhiều gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.ô vuôngô vuông
b) Sơ đồ hình cây có một gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.ô vuôngô vuông
c) Sơ đồ hình cây có thể dùng để biểu diễn một cách sắp xếp, phân loại.ô vuôngô vuông
d) Ổ đĩa, thư mục và tệp trong máy tính được tổ chức, sắp xếp dưới dạng sơ đồ hình cây.ô vuôngô vuông

Lời giải:

ĐúngSai
a) Sơ đồ hình cây có nhiều gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.ô vuôngô vuông
b) Sơ đồ hình cây có một gốc, nhiều nhánh, nhiều nhánh con và lá.ô vuôngô vuông
c) Sơ đồ hình cây có thể dùng để biểu diễn một cách sắp xếp, phân loại.ô vuôngô vuông
d) Ổ đĩa, thư mục và tệp trong máy tính được tổ chức, sắp xếp dưới dạng sơ đồ hình cây.ô vuôngô vuông

Câu 3

Bà ngoại An sinh hai người con gái là mẹ An và dì Lan. Mẹ An sinh được An và em Ánh. Dì Lan sinh được em Minh và em Mai. Hãy điền các cụm từ: mẹ Anem Maiem Ánhdì Lan vào cây gia đình sau đây sao cho đúng.

Lời giải:

Câu 4

Đánh dấu ✔ vào ô trống tương ứng.

ĐúngSai
a) Thông tin trong máy tính được lưu trữ thành các tệp.ô vuôngô vuông
b) Mỗi tệp đều có tên và biểu tượng.ô vuôngô vuông
c) Các thư mục được sắp xếp trong tệp để dễ quản lí và tìm kiếm.ô vuôngô vuông
d) Mỗi thư mục có thể chứa các thư mục khác gọi là các thư mục con.ô vuôngô vuông
e) Các thư mục con trong cùng một thư mục có thể trùng tên nhau.ô vuôngô vuông
f) Các thư mục và tệp được lưu trữ trong các ổ đĩa.ô vuôngô vuông
g) Ổ đĩa còn được gọi là thư mục gốc.ô vuông