Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000

Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Đặt tính rồi tính

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H1

Lời giải:

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H2

2: Tô màu xanh vào những đám mây ghi phép tính có kết quả lớn hơn 30 000, màu vàng vào những đám mây ghi phép tính có kết quả bé hơn 9000

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H3

Lời giải:

Em thực hiện tính các phép tính và ghi nháp kết quả vào từng đám mây, sau đó tô màu như sau:

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H4

3: Tính giá trị của biểu thức

a) 6 837 + 2 623 – 700 = ………..= ………..

b) 8 575 + (36 156 – 24 156) = ………..= ………..

c) 25 800 + 12 750 + 3 200 = …………= ………..

Lời giải:

Em tính từ trái sang phải, biểu thức nào có dấu ngoặc thì em tính trong ngoặc trước.

a) 6 837 + 2 623 – 700 = 9 640 – 700 = 8 760

b) 8 575 + (36 156 – 24 156) = 8 575 + 12 000 = 20 575

c) 25 800 + 12 750 + 3 200 = 38 550 + 3 200 = 41 750

4: Nam mua một đôi giày giá 54 000 đồng, mua một hộp bút giá 16 000 đồng. Nam đưa cho cô bán hàng 100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại Nam bao nhiêu tiền?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Lời giải:

Em tính số tiền Nam đã mua trước, sau đó tìm số tiền mà cửa hàng phải trả lại cho Nam. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số tiền Nam mua hết là:

54 000 + 16 000 = 70 000 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho Nam là:

100 000 – 70 000 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng

5: Viết chữ số thích hợp vào ô trống

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H5

Lời giải:

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H6

Tiết 2

1: Đặt tính rồi tính

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H7

Lời giải:

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H8

2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

a) Tổng của 8 593 và 6 345 là:

A. 14 838

B. 14 938

C. 14 937

D. 41 938

b) Hiệu của 43 958 – 26 384 là:

A. 27 574

B. 17 674

C. 17 574

D. 17 564

c) Giá trị biểu thức 18 609 + 5 132 – 5 000 là:

A. 24041

B. 18741

C. 19031

D. 19041

Lời giải:

a) Em đặt tính rồi tính:

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H9

Em Khoanh vào B

b) Em đặt tính rồi tính:

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H10

Em Khoanh vào C.

c) Em thực hiện tính giá trị biểu thức:

18 609 + 5 132 – 5 000 = 18 609 + 132 = 18 741

Em Khoanh vào B

3: Đ, S?

Bumbii Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000 trang 110 Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. H11

a) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước gần hơn đến rạp chiếu phim. ô trống
b) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước xa hơn đến rạp chiếu phim. ô trống

Lời giải:

Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước dài: 470 + 240 + 260 = 970 (m)

Đường đi từ cổng công viên đến rạp chiếu phim dài: 280 + 530 = 810 (m)

Em điền:a) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước gần hơn đến rạp chiếu phim.
b) Đường đi từ cổng công viên đến sân khấu nhạc nước xa hơn đến rạp chiếu phim.

4: Lễ kỉ niệm 100 năm ngày sinh Bác Hồ (Chủ tịch Hồ Chí Minh) được tổ chức vào năm 1990. Hỏi:

a) Bác Hồ sinh năm nào?

b) Năm 1968 Bác Hồ bao nhiêu tuổi?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Lời giải:

Em trình bày như sau:

Bài giải

a) Bác Hồ sinh năm là:

1990 – 100 = 1890

b) Năm 1968 tuổi của Bác Hồ là:

1968 – 1890 = 78 (tuổi)

Đáp số: a) Năm 1890 b) 78 tuổi

5: Một thiết bị công ty y tế, lần thứ nhất đã nhập về 24 900 chiếc khẩu trang, lần thứ hai nhập ít hơn lần thứ nhất 9 800 chiếc khẩu trang. Hỏi cả hai lần công ty đã nhập về bao nhiêu chiếc khẩu trang?

Bài giải

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

Lời giải:

Em tính số khẩu trang công ty nhập lần hai, sau đó tìm số khẩu trang cả hai lần nhập về. Em trình bày như sau:

Bài giải

Số khẩu trang lần thứ hai nhập là:

24 900 − 9 800 = 15 100 (chiếc)

Số khẩu trang cả hai lần công ty đã nhập về là:

24 900 + 15 100 = 40 000 (chiếc)

Đáp số: 40 000 chiếc

Bài 77 Ôn tập phép cộng

Xem bài giải trước: Bài 76 Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 78 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-3-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x