Bài 73 Ôn tập đo lường

Bài 73 Ôn tập đo lường trang 120 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau.

Tiết 1

1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 kg + 18 kg = …… kg

    43 kg – 18 kg = …… kg

    43 kg – 25 kg = …… kg

b) 27 l + 8 l = …… l

    35 l – 8 l = …… l

    35 l – 7 l = …… l

c) 2 kg × 2 = …… kg

    4 kg : 2 = …… kg

d) 5 × 5 = …… l

    25 l : 5 = …… l

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính cộng trừ và điền vào chỗ chấm như sau:

a) 25 kg + 18 kg = 43 kg

    43 kg – 18 kg = 25 kg

    43 kg – 25 kg = 18 kg

b) 27 l + 8 l = 35 l

    35 l – 8 l = 27 l

    35 l – 7 l = 28 l

c) 2 kg × 2 = 4 kg

    4 kg : 2 = 2 kg

d) 5 × 5 = 25 l

    25 l : 5 = 5 l

2: Số?

a) Con mèo cân nặng … ký

b) Quả dưa cân nặng … ký

Trả lời:

a) Em quan sát hình thấy hai đĩa cân thăng bằng, nên cân nặng của con mèo bằng với cân nặng của hai quả cân: 2 + 5 = 7 (kg). Em điền:

Con mèo cân nặng 7

b) Em quan sát hình thấy hai đĩa cân thăng bằng, nên cân nặng của quả cân 2 kg cộng cân nặng của quả dưa hấu bằng với cân nặng của quả cân 5 kg, hay 2 kg + quả dưa = 5 kg, nên quả dưa nặng: 5 – 2 = 3 (kg).

Em điền:

Quả dưa cân nặng 3 ký.

3: Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tóm tắt

Con bò cân nặng: 250 kg

Con trâu nặng hơn con bò: 92 kg

Con trâu cân nặng: … kg?

Trả lời: 

Vì con trâu nặng hơn con bò, vậy để tìm số cân nặng của con trâu em lấy số cân nặng của con bò cộng với số cân nặng con trâu hơn con bò: 250 + 92 = 342(kg). Em trình bày lời giải như sau:

Bài giải

Con trâu cân nặng số ki-lô-gam là:

250 + 92 = 342 (kg)

Đáp số: 342 kg.

4: Viếp tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Các can đựng số lít nước như sau:

a) Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: …… nước.

b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can ……

c) Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: …………………………………………

Trả lời:

a) Quan sát và so sánh số nước ở các can, em thấy can nhiều nhất có 10 l nước, can ít nhất có 2 l nước, vậy để tìm can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất bao nhiêu l em thực hiện phép tính sau: 10 – 2 = 8.

Vậy em điền như sau:

Can đựng nhiều nước nhất hơn can đựng ít nước nhất là: 8 nước.

b) Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can D vì can B là 2 l, can D là 5 l, ta có: 2 + 5 = 7, vậy em điền như sau:

Muốn lấy 2 can để được 7 l nước thì cần lấy: can B và can D

c) Muốn lấy được 10 l nước thì tổng số nước ở các can cộng lại với nhau bằng 10 l nước. Quan sát hình em thấy, can B đừng 2 l nước, can C đựng 3 l nước và can D đựng 5 l nước mà em lại thấy: 2 + 3 + 5 = 10, nên em điền vào chỗ chấm như sau:

Muốn lấy được 10 l nước thì cần lấy các can: can B, can C và can D

Tiết 2

1: Viết cm, dm, m, km thích hợp vào chỗ chấm trong các câu sau:

a) Bút sáp màu dài khoảng 10 ……

b) Cột cờ cao khoảng 10 ……

c) Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2 ……

d) Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 ……

Trả lời:

Em quan sát các đồ vật để em có thể ước lượng được độ dài, độ cao của những đồ vật đó. Sau đó điền đơn vị đo thích hợp. Ví dụ bút sáp màu dài khoảng 10 cm, bút sáp màu không thể dài 10 dm hay 10 m được.

Em điền vào chỗ chấm như sau:

a) Bút sáp màu dài khoảng 10 cm

b) Cột cờ cao khoảng 10 m

c) Gang tay của cô Hoa dài khoảng 2 dm

d) Quãng đường từ nhà Mai đến trường dài khoảng 2 km

2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 25 l + 17 l = …… l

    42 l – 25 l = …… l

    42 l – 17 l = …… l

b) 2 kg × 5 = …… kg

    10 kg : 5 = …… kg

    10 kg : 2 = …….kg 

c) 30 m + 43 m = …… m

    73 m – 30 m = …… m

    73 m – 43 m = …… m

d) 5 km × 2 = …… km

    10 km : 2 = …… km

    10 km : 5 = …… km

Trả lời:

Em thực hiện các phép tính để tìm ra kết quả của phép tính và điền kết quả đó vào dấu chấm.

Em điền được như sau:

a) 25 l + 17 l = 42 l

    42 l – 25 l = 17 l

    42 l – 17 l = 25 l

b) 2 kg × 5 = 10 kg

    10 kg : 5 = 2 kg

    10 kg : 2 = 5 kg 

c) 30 m + 43 m = 73 m

    73 m – 30 m = 43 m

    73 m – 43 m = 30 m

d) 5 km × 2 = 10 km

    10 km : 2 = 5 km

    10 km : 5 = 2 km

3: a) Nối (theo mẫu).

Vào buổi chiều hoặc buổi tối, hai đồng hồ nào chỉ cùng giờ?

b) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 5. Hỏi thứ Năm tuần trước là ngày nào?

A. Ngày 9 tháng 5B. Ngày 8 tháng 5C. Ngày 7 tháng 5

Trả lời:

a) Em thực hiện quy đổi giờ như sau:

18:15 là 6 giờ 15 phút chiều, vậy em nối với đồng hồ có kim giờ chỉ số 6 và kim phút chỉ số 3.

22:00 là 10 giờ tối.

19:30 là 7 giờ 30 phút tối.

Em nối như sau:

b) Nếu hôm nay là thứ Năm, ngày 14 tháng 5, thì thứ Năm tuần trước cách 7 ngày (vì 1 tuần có 7 ngày) nên thứ Năm tuần trước là: 14 – 7 = 7. Vậy thứ Năm tuần trước là ngày 7 tháng 5

Vậy em khoanh vào C

4: Khoanh vào chữ đặt trước câu lời đúng.

Giờ vào lớp học hát là 7 giờ 15 phút. Giờ đến lớp của các bạn rùa, thỏ, sóc như sau:

a) Bạn nào đến lớp muộn sau giờ vào học:

A. Rùa B. ThỏC. Sóc 

b) Bạn nào đến lớp sớm trước giờ vào lớp?

A. Rùa B. ThỏC. Sóc 

c) Bạn nào đến lớp đúng giờ vào học?

A. Rùa B. ThỏC. Sóc 

Trả lời:

Giờ vào lớp học hát là 7 giờ 15 phút. Quan sát tranh em thấy, giờ đến lớp của các bạn rùa là 7 giờ 15 phút (đến đúng giờ), bạn thỏ là 7 giờ 30 phút (đến muộn) và của bạn sóc là 7 giờ (đến sớm).

Vậy em khoanh vào đáp án như sau:

a) Bạn đến lớp muộn sau giờ vào học là bạn Thỏ vì theo đồng hồ trên hình bạn Thỏ đến lúc 7 giờ 30 phút, trong khi giờ vào lớp học hát là 7 giờ 15 phút.

Em khoanh vào B.

b) Bạn đến lớp sớm trước giờ vào lớp là bạn Sóc vì theo đồng hồ trên hình bạn Sóc đến lúc 7 giờ, trong khi giờ vào lớp học hát là 7 giờ 15 phút.

Em khoanh vào C.

c) Bạn đến lớp đúng giờ vào học là bạn Rùa vì theo đồng hồ trên hình bạn Rùa đến lúc 7 giờ 30 phút, giờ vào lớp học hát cũng là 7 giờ 15 phút.

Em khoanh vào A.

Bài 73 Ôn tập đo lường Bài 73 Ôn tập đo lường

Xem bài giải trước: Bài 72. Ôn tập hình học
Xem bài giải tiếp theo: Bài 74. Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng
Xem các bài giải khác: https://bumbii.com/giai-bai-tap-toan-lop-2-nxb-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song/

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x